19 april 2024

Unieke cursus voor hoogopgeleiden als oriëntatie op het leraarsvak

OSS | NIEUWS | Scholengroep Het Hooghuis in Oss start een cursus die hoogopgeleiden de kans biedt kennis te maken met het leraarsvak in het voortgezet onderwijs. Na afloop kunnen deelnemers ervoor kiezen om een zogeheten zij-instromerstraject te volgen voor het behalen van een lesbevoegdheid.

De cursus is bedoeld voor mensen met een hbo- of universitaire opleiding die nu in een andere sector van de samenleving werkzaam zijn, maar wellicht een overstap naar het onderwijs zouden willen maken. Het kan bijvoorbeeld gaan om mensen die een nieuwe uitdaging zoeken of mensen die door een reorganisatie hun baan kwijtraken.

“Voor veel mensen is het onderwijs een onbekende wereld. Ze weten niet precies wat het vak van leraar inhoudt, welke eisen er gesteld worden. Ze vragen zich af of ze wel in de cultuur passen”, zegt Jan Rijkers, voorzitter van de centrale directie van Het Hooghuis. Een scholengroep in Oss, Heesch en Ravenstein die alle vormen van voortgezet onderwijs biedt.

De cursus wil de deelnemers stap voor stap helpen na te gaan of een baan als docent iets voor hen is. Het programma begint met een theoretische uitleg en naarmate de cursus vordert gaan de deelnemers ook praktijkervaring opdoen door middel van (snuffel)stages. Na afronding van de cursus krijgen de deelnemers een advies over hun geschiktheid als docent.

Zij-instromer

Zij kunnen zich vervolgens aanmelden voor een zij-instromertraject. Dat is een opleiding die bedoeld is voor mensen die buiten het onderwijs werkzaam zijn, maar zich willen omscholen tot leraar. Een deelnemer aan een zij-instromerstraject mag gedurende de opleiding als onbevoegde docent aan de slag. Hij of zij sluit daar een overeenkomst over met een school. Dat kan bij Het Hooghuis zijn maar ook bij elke  school die vacatures heeft voor het zij-instromerstraject.

Voorzitter Rijkers wijst erop dat er de komende jaren een flink tekort gaat ontstaan aan leraren in het voortgezet onderwijs, in het bijzonder in bepaalde vakken zoals Nederlands en de exacte vakken. “Wij zien het als een maatschappelijke opdracht om een bijdrage te leveren aan de oplossing van het docententekort”, aldus Rijkers. En uiteraard is het initiatief ook bedoeld om te voorzien in moeilijk op te vullen vacatures binnen het Hooghuis.

Vanwege de haperende economie verliezen nogal wat mensen momenteel hun baan in het bedrijfsleven en dat zou volgens Rijkers een moment kunnen zijn om ook eens te kijken naar een baan in het onderwijs. Hij geeft als voorbeeld de kwestie rond de sluiting van MSD (het vroegere Organon), waardoor veel hoogopgeleiden op straat kwamen te staan. In een geval heeft dat er toe geleid dat een medewerker zich heeft laten omscholen tot docent exacte vakken.

DE CURSUS
De cursus ‘Kennismaken met het voortgezet onderwijs’ bestaat uit drie blokken van twee maanden. In de eerste periode zijn er vier cursusdagen op zaterdag. In de twee maanden daaropvolgend loopt een deelnemer een halve dag in de week (of twee weken) een snuffelstage en in de laatste periode een dag in de week stages op een van de scholen van het Hooghuis. Vanwege de intensieve begeleiding bestaat een cursusgroep uit ongeveer twintig deelnemers.
De kosten van de cursus bedragen 1250 euro.
Voor meer informatie afdeling P&O van Het Hooghuis, 0412 – 224100 of academie@hethooghuis.nl De inschrijving eindigt op 6 oktober.

> Lees hier over het opleidingstraject voor zij-instromers

Deel dit artikel