15 juli 2024

ScienceGuide ziet donkere wolken boven Fontys en Avans

TILBURG | NIEUWS | ScienceGuide voorziet dat met name Fontys en Avans pijn zullen voelen van een hervorming van het hoger onderwijs. Deze hogescholen bieden relatief veel deeltijd-opleidingen en dat systeem gaat flink op de schop.

“Hogescholen als Fontys, Avans en Inholland moeten vrezen voor ingrijpende klappen voor hun opleidingspakket en medewerkers”, schrijft ScienceGuide, de website voor het hoger onderwijs. Het kabinet wil de deeltijd-opleidingen op een andere leest schoeien omdat die relatief duur zijn. Deeltijdopleidingen worden voornamelijk in het hbo verzorgd.

De redactie heeft becijferd dat Fontys bijna 9500 deeltijders heeft, bijna en kwart van het totale studentenbestand. Dat zou inhouden dat Fontys ongeveer 43 miljoen euro aan budget ontvangt van het rijk. Avans heeft ongeveer 4000 deeltijders, ongeveer eenzesde van het totale aantal studenten. Dat zou een verlies van ongeveer 18 miljoen aan inkomsten zijn.

Volgens ScienceGuide schiet de overheid met deze aanpassing in haar eigen voet omdat eenderde van alle deeltijdstudies de opleiding van leraren betreft. Het is ook een doelstelling van het kabinet om een professionaliseringslag te maken, zoveel mogelijk docenten zouden een mastergraad moeten halen. Een deeltijdstudie is daarvoor een geijkt middel.

ScienceGuide stelt dat de plannen die nu in den Haag circuleren ingrijpend zijn. De kern ervan zou worden gevormd door de invoering van vouchers, een oud idee van Mark Rutte toen hij nog staatssecretaris van Onderwijs was (2004 – 2006). Met een voucher kan een student een opleiding als het ware kopen. De financiering verloopt dan niet meer goeddeels via de instelling maar via de student.

Eerder werd al bekend dat Fontys de Opleiding Master Special Educational Needs moet reorganiseren, onder meer door een forse daling van het aantal deeltijdstudenten.

> Ga hier naar ScienceGuide 

Deel dit artikel