16 april 2024

Symposium bisdommen over opvoeden vanuit de katholieke traditie

DEN BOSCH | NIEUWS | ‘Durven opvoeden’ is de titel van een symposium op initiatief van de bisdommen ’s-Hertogenbosch en Breda, in samenwerking met de provincie Noord-Brabant. Het symposium vindt plaats op maandag 29 oktober in het Provinciehuis in Den Bosch.

“Opvoeden is meer dan het totstandbrengen van burgerlijke ‘common decency’. De pedagogische verantwoordelijkheid van het onderwijs is jonge mensen te begeleiden hun plaats in te nemen in onze samenleving, dat uiteindelijk zal bijdragen tot persoonlijk en gemeenschappelijk geluk”, aldus de initiatiefnemers. De vraag die gesteld wordt is of overheid, school en kerk over deze gemeenschappelijke uitdaging nog wat te zeggen hebben.

“Opvoeden gebeurt eigenlijk vanzelf. Ieder mens is hiervoor toegerust met een van nature aanwezige verantwoordelijkheid. Toch hebben we richtingwijzers nodig die betekenis en doel aan het leven geven. In een doorleefde katholieke ‘traditie’ worden mensen als richtringwijzers zichtbaar die daardoor een ‘autoriteit’ genoemd mogen worden. Bij opvoedingsverantwoordelijkheid hoort ook dat de jongeren uitgedaagd worden deze traditie persoonlijk en in ‘vrijheid te verifiëren’. Hierbij hoort het risico van afwijzing, omdat alleen zo een overtuigde, vrije en creatieve persoonlijkheid kan ontstaan.”

Sprekers
Keynotespeakers op het symposium zijn prof. dr. Wim van de Donk, commissaris der koningin in Noord-Brabant en medeauteur van het rapport School en Kerk verbinden en Michiel Peeters, studentenpastor van de Universiteit van Tilburg en docent in het voortgezet onderwijs. Het openingswoord komt voor rekening van bisschop Antoon Hurkmans (’s-Hertogenbosch) en het slot woord voor bisschop Jan Liessen (Breda).Na de inleidingen is er een forumdebat waar Van de Donk en Peeters aan deelnemen, alsmede mgr. dr. Jan Hendriks, referent Nederlandse bisschoppen voor het onderwijs.

Het programma begint om 12.15 uur en eindigt om 16.00 uur.
Voor meer informatie: Martina Meul, gedelegeerde onderwijs bisdom Breda (076-5223444; bg.onderwijs@bisdombreda.nl) en Jeanne Ketelaars, bisschoppelijk gedelegeerde bisdom ‘s-Hertogenbosch (073 – 5232068; jketelaars@bisdomdenbosch.nl). Aanmelden via avdels@bisdomdenbosch.nl. Kosten 15 euro (studenten en docenten 7,50 euro).

> Lees ook Onkerkelijke katholieke ouders verlangen katholiek onderwijs
> Lees ook OMO koestert haar katholieke identiteit: ‘Het is geen kwestie van afvinken’
> Lees ook Schoolbestuur Signum ziet na eeuw geen heil meer in katholieke identiteit

Deel dit artikel