21 juni 2024

Minister: Ik ga niet over de grootte van de groepen

DEN HAAG | NIEUWS | Als de groepen in het basisonderwijs groter worden, dan is dat de keus van het schoolbestuur. Het is niet het gevolg van Haagse bezuinigingen, stelt minister Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) in antwoord op Kamervragen.

Het is niet voor het eerst dat er vanuit de Kamer kritische vragen worden gesteld naar aanleiding van berichten over meer leerlingen in de klas. Deze keer gaat het om een rapport van DUO Onderwijsonderzoek waarin wordt vastgesteld dat de omvang de groepen toeneemt. Het Kamerlid Ortega – Martijn (ChristenUnie) wil weten wat er klopt van de bewering dat vier op de vijf scholen in het primair en voortgezet onderwijs op leerkrachten bezuinigen waardoor de klassen groter worden.

De minister is stellig in haar reactie: “Ik herken het beeld dat uit het onderzoek naar voren komt niet. Het strookt niet met de feitelijke ontwikkelingen in het primair en voortgezet onderwijs.” Van Bijsterveldt wijst erop dat de ratio leerling/leraar in 2011 slechts heel licht is gestegen, dat de overheidsuitgaven per leerling in het po zijn gestegen en blijven stijgen. Ook in het vo zijn de uitgaven gestegen en de komende jaren blijven die stabiel.

Beleid bestuur
Als klassen toch groter zijn geworden dan is dat het gevolg van het beleid van een schoolbestuur, aldus de minister. “Ik stuur niet op groepsgrootte. Het is aan schoolbesturen en schoolleiders om groepsindelingen te maken die bijdragen aan de onderwijskwaliteit. Binnen de lumpsumbekostiging is voldoende ruimte om dat naar eigen inzicht vorm te geven.”

Het ministerie van OCW houdt sinds 2002 niet meer bij wat de gemiddelde groepsgrootte is, meldde de minister in september vorig jaar nog in antwoord op Kamervragen. Wel geeft ze nu cijfers over de verhouding leerlingen/leerkracht. In het primair onderwijs (inclusief (v)so) is de ratio 16,7 leerlingen op een docent. In het voortgezet onderwijs 14,8. Dat zegt overigens nog niets over het aantal leerlingen in een klas o.a. omdat een leerkracht meer taken heeft dan voor de klas staan.

De minister weerspreekt ook de kritiek uit het onderwijsveld dat kostenstijgingen (personeel, materieel) de afgelopen jaren niet of onvoldoende zijn gecompenseerd.

► Ga hier naar de Kamervragen en antwoorden
► Lees hier over de zorgen van een Tilburgse schooldirecteur [2011]
► Lees hier de Kamervragen en antwoorden van september 2011

Deel dit artikel