27 mei 2024

Koning Willem I College houdt verlies binnen de perken

DEN BOSCH | NIEUWS | Het Koning Willem I College heeft het in 2010 jaar in financieel opzicht beter gedaan dan verwacht. Er was een tekort begroot van ruim 2,7 miljoen euro, maar uiteindelijk kon dat beperkt worden tot ruim 267.000 euro.

Dat staat in het jaarverslag 2011 van dit roc. Dat het tekort lager uitviel is onder meer te danken aan meevallende overheidsmaatregelen en een strak financieel beleid. De Bossche mbo-school heeft volgens algemeen directeur Coen Free een goed jaar achter de rug. Hij zegt dat in een voorwoord dat op video is opgenomen in het digitale jaarverslag. De school wil op deze manier laten zien dat ze bij de tijd is én oog heeft voor het milieu. Een digitaal jaarverslag spaart veel papier uit.

Voorzitter Free meldt verder trots dat het Koning Willem I tot de top behoort in het mbo. In de Keuzegids eindigde de school op plek drie (categorie brede instellingen). En een zevental opleidingen stonden bovenaan in de ranking.

Schoolverlaters
In het jaarverslag claimt het Koning Willem I College dat het bij de aanpak van het voortijdig schoolverlaten het beste presteert in het hele mbo. In het schooljaar 2009 – 2010 is een daling gerealiseerd van ruim 29%. Uiteindelijk moet een daling van 40% ten opzichte van meetpunt 2005 haalbaar zijn, is de overtuiging. Volgens de school is het resultaat te danken aan een doeltreffende aanpak die vooral steunt op goede begeleiding bij verkeerde keuzes, coaching en adequate informatievoorziening.

In 2011 heeft het KW1C ook sterk ingezet op taal- en rekenen. Tachtig tot negentig procent van de instromers is getest en de resultaten laten (opnieuw) zien dat het startniveau van veel nieuwe leerlingen/studenten onder de maat is. Al met al werd er omgerekend 56 fte aan docenten ingezet om taal- en rekenvaardigheden bij te spijkeren. Dat waren er vier meer dan het jaar ervoor. Daarnaast wordt er 3 fte ingezet voor speciale begeleiding. De inzet op taal en rekenen in mede ingegeven door de verplichte taal- en rekentoetsen die er voor het mbo aankomen.

Nieuwe vakken
Een positief punt in het jaarverslag dat meer studenten doorstromen van mbo naar hbo. Om hoeveel studenten het gaat wordt echter niet gemeld. Op het KW1C wordt met mbo overigens gedoeld op de voltijdopleidingen die recht geven op toegang tot het mbo. Daarnaast hanteert de school de indeling van middelbaar vakonderwijs en funderend beroepsonderwijs.

Speerpunt de komende jaren is de eigen invulling van het beleid Focus op vakmanschap dat door de minister van Onderwijs is uitgezet. Nieuw is de introductie komend schooljaar van de vakken Mediawijsheid en Denkvaardigheid.

Het Koning Willem I College telde in 2011 in totaal 12827 leerlingen/studenten. Ongeveer 65% zijn BOL-leerlingen. De school had 890 personeelsleden (fte). De school werkt met een begroting van ruim 84 miljoen euro. Onderdeel van het KW1C is ook de basisschool Antonius Abt. Deze school groeit gestaag. In 2006 waren er 405 leerlingen, vorig jaar al 607.

► Ga hier naar het jaarverslag

Deel dit artikel