29 februari 2024

Vakcollege Eindhoven: vanaf dag één met de handen leren

EINDHOVEN | NIEUWS | In de afgelopen decennia hebben leerlingen in het beroepsonderwijs meer uren aan theoretische vakken op het rooster gekregen. De gedachtegang was begrijpelijk. In een complexere maatschappij moet je een goede ondergrond hebben om succesvol te kunnen zijn.

Maar voor een deel van de kinderen was dat geen vooruitgang. In plaats vanuit boeken leerden zij liever met hun handen. Echter, ook op beroepsgerichte vmboscholen (de leerwegen basis en kader) moesten zij tot hun verdriet vele uren ‘op hun handen zitten’.

Met de komst van de zogeheten Vakcolleges valt er voor leerlingen die naar het vmbo gaan weer wat te kiezen. Want op de Vakcolleges, waarvan er in Nederland nu ongeveer zestig zijn, krijgt het praktijkleren vanaf dag één weer de ruimte. Tien uur per week staat er op het rooster. In Eindhoven heeft Pleincollege De Burgh een gedaantewisseling ondergaan en biedt nu beroepsonderwijs volgens het concept van het vakcollege.

Misvatting
Veel ouders denken daarbij misschien aan de vroegere LTS of misschien zelfs de ambachtsschool, maar dat is een misvatting, zegt directeur Jacques Wilbers. “Dat was in een andere tijd, dat roept verkeerde beelden op. Van mensen in overalls en met zwarte handen. Maar dat is vandaag de dag echt niet meer de praktijk als je in de techniek werkt.”
Zoals het ook niet klopt dat een kenniseconomie alleen maar draait op mensen die met hun hoofd werken. “Kijk maar naar technologische bedrijven als ASML of een concern als VDL, daar zijn technische vakmensen onmisbaar. En van een timmerman in de bouw wordt ook verwacht dat hij zelfstandig kan werken, zijn verantwoordelijkheid neemt. Goed kan communiceren met klanten. Voor vakmensen is er ook in de kenniseconomie perspectief op een goede baan.”

Zes jaar
Op het Vakcollege Eindhoven kunnen leerlingen aan het begin van de brugklas een keuze maken uit twee richtingen: Techniek & vakmanschap en Mens & Dienstverlening. Bij deze laatste gaat het om beroepen in de sector zorg & welzijn, zoals kinderverzorger, visagiste, ouderenverzorger en kraamverzorger. Tussentijds switchen is overigens mogelijk.

Anders dan op andere vmbo-scholen duurt een opleiding tot vakman/vrouw op het Vakcollege zes jaar. Dat komt omdat na vier jaar vmbo de opleiding nog twee jaar doorloopt in het mbo. “We werken daarom nauw samen met het Summa College (mbo) en met het bedrijfsleven. De overstap van vmbo en mbo gaat daardoor soepel”, zegt Wilbers.
Het eerste jaar is vooral bedoeld om kinderen te laten ontdekken wat hen boeit en waar ze enthousiast van worden. Want, weet Wilbers op grond van zijn jarenlange ervaring, een kind dat ergens door gegrepen is, is gemotiveerd om te leren. Het is aan de docenten om dat vuurtje aan te wakkeren en brandende te houden.

Om nog maar een vergelijking met het verleden te maken. Op de LTS moesten leerlingen uren vijlen om een vierkant metalen plaatje rond te maken. Dat soort nutteloze opdrachten zijn passé. “Onderwijs moet betekenisvol zijn, anders beklijft het niet. We werken aan de hand van thema’s. Leerlingen krijgen bijvoorbeeld op basis van lesbrieven de opdracht om iets te maken zoals een sfeerlicht. Je staat er versteld van leerlingen waar leerlingen in de brugklas al toe in staat zijn. Het gaat om creatieve en technische hoogstandjes. Ze kunnen trots zijn, het versterkt hun gevoel van eigenwaarde. Dat is cruciaal.”
[Dit artikel is eerder geplaatst in de onderwijsbijlage van het Eindhovens Dagblad, januari 2014]

Nieuw adres Vakcollege Eindhoven per 25-8-2014:
Ruysdaelbaan 7
5642 JJ Eindhoven

> Vakcollege Eindhoven

> Landelijke organisatie vakcolleges:

De Vakroute is een arbeidsmarktgerichte opleiding in het vmbo, waarbij veel wordt samengewerkt met het mbo en werkgevers. Door het hele land zijn er Vakcolleges die de Vakroute aanbieden.
De Vakroute kenmerkt zich door leren en oriënteren in de praktijk vanaf jaar 1, zodat praktisch ingestelde jongeren gemotiveerd een vak kunnen leren. Er is een Vakroute Techniek en een Vakroute Mens & Dienstverlenen.
De 86 Vakcolleges in het land willen praktisch talent stimuleren, willen bewerkstelligen dat vmbo-leerlingen in Nederland kansrijk kunnen doorstromen naar de arbeidsmarkt en willen werkgevers voorzien van goed opgeleide en gemotiveerde vakmensen. Daarvoor werken zij samen met en krijgen zij steun van diverse organisaties.

Deel dit artikel