20 juli 2024

Een jaar ondernemend onderwijs in Den Bosch

DEN BOSCH | NIEUWS | Leerlingen en studenten op alle niveaus van het onderwijs in Den Bosch een mentaliteit van ‘ondernemendheid’ bijbrengen. Dat is het oogmerk van het initiatief  ‘s Hertogenbosch Ondernemend Onderwijs dat op 21 januari zijn eenjarig bestaan vierde. Leerlingen en studenten van basisscholen, voortgezet onderwijs, mbo en hogeschool werken gezamenlijk in projecten waarin ze eigenschappen ontwikkelen die horen bij de 21e eeuw: kansen zien en benutten, reflecteren, creativiteit, zelfsturing.

In het afgelopen jaar werden, samen met bedrijven en instellingen, verschillende projecten gedaan, zoals ‘Hoe helpt jouw school de bij’. Daar doen bijna alle basisscholen in Den Bosch aan mee. Andere projecten zijn Rendabel Water, First Lego League, Onderwijs helpt Onderwijs techniek, Het Changement, De Kunstuitleen, De Moesfabriek, De gezonde ondernemende kantine, City-trainers en nog veel meer.

Ondernemend Onderwijs is geïnitieerd door de gemeente ‘s-Hertogenbosch. De gemeente vindt het van belang dat ondernemendheid in een doorgaande ontwikkellijn bij scholen vanaf het primair onderwijs tot aan mbo en hbo vast op de agenda komt te staan. Het programma krijgt mede steun van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Enkele voorbeelden van het stimuleren van ondernemendheid van leerlingen. In ‘Onderwijs helpt Onderwijs techniek’ worden kinderen in het basisonderwijs nieuwsgierig gemaakt voor techniek door technieklessen van techniekleerlingen van het vmbo, mbo en technasium onder leiding van een pabo-student.
In De Kunstuitleen maken leerlingen zelf kunst onder begeleiding van een kunstenaar, ze leren kijken naar kunst en eigen kunstwerk, ze kopen samen kunst aan, ze zetten een kunstuitleen op en beheren kunst met hulp van een stagiaire van het Stedelijk Museum.

In Rendabel Water onderzoeken leerlingen hoe waterflesjes zo duurzaam en hygiënisch mogelijk gereinigd kunnen worden. Zij doen dit voor de Waterfabriek van het Koning Willem 1 College met studenten van het KW1C en leerlingen van het Jeroen Bosch College, onder leiding van een student van Avans Hogeschool.

MeVOLUTION is een digitaal portfolio waarin de docent, ouders en leerlingen feedback kunnen geven op opdrachten. Het E-portfolio maakt iedere stap in het leerproces zichtbaar. Vanwege de vele voordelen wordt MeVOLUTION door steeds meer scholen ingevoerd.
[Bron: persbericht]
> Meer informatie op www.ondernemend-onderwijs.nl

Deel dit artikel