5 maart 2024

Nieuw schoolgebouw voor Augustinianum in Eindhoven

EINDHOVEN | NIEUWS | Naar verwachting kan het Augustinianum in 2016 aan de Geldropseweg in Eindhoven een schoolgebouw openen. De school voor havo, atheneum en gymnasium (ongeveer 1050 leerlingen) huist nu in een gebouw dat dateert uit de jaren vijftig.

“Met deze nieuwbouw kunnen we eindelijk recht doen aan de eisen die het moderne onderwijs aan de infrastructuur stelt”, zegt rector Maarten de Veth. Het huidige gebouw wordt gesloopt omdat ‘verduurzamen’een te kostbare operatie is. Wel krijgt het karakteristieke glas-in-loodraam dat nu in de hal te bewonderen is, een plek in het nieuwe gebouw. Dat complex zal gekenmerkt worden door veel lichtinval. Er komen 3 gymzalen, een groot atrium, en naast de reguliere lesruimtes ook werkplekken waar leerlingen zelfstandig kunnen studeren of aan  opdrachten werken.

Oud-leerling
Voor de realisatie van het nieuwbouwproject werkt het Augustinianum samen met Frans Benjamins van het Eindhovense architectenbureau EnEn en architect Leon Thier uit Den Haag, tevens oudleerling van de school. De totale kosten bedragen 17 miljoen euro. De gemeente Eindhoven steekt er 10 miljoen euro in, het bestuur waaronder het Augustinianum valt, de Stichting Carmel College, investeert 7 miljoen euro. Dat geld komt grotendeels uit de verkoop van het huidige Augustinianumterrein aan het Eindhovense bouwbedrijf Hurks, dat de grond wil gebruiken om woningen op te bouwen.
[Bron: persbericht]

Het huidige gebouw waar het Augustinianum is gehuisvest dateert van de jaren vijftig.

Deel dit artikel