27 mei 2024

Trendbreuk een feit: opnieuw meer examenkandidaten vmbo dan havo/vwo

DEN HAAG | NIEUWS | In 2011 daalde voor het eerst in jaren het aantal vmbo-examenkandidaten niet meer, ten opzichte van het aantal havisten/vwo’ers. Die trendbreuk lijkt definitief. Dit jaar is afgerond 53% van alle examenkandidaten afkomstig van het vmbo en dus 47% van havo/vwo. Dat blijkt uit cijfers van het College voor Examens.

De schriftelijke eindexamens voortgezet onderwijs (vo) beginnen op 14 mei met algemene vakken voor de leerlingen kaderberoepsgerichte leerweg. Op 27 mei is de laatste examendag (eerste periode).
Dit jaar zijn ongeveer 198.000 leerlingen aangemeld voor deelname aan de examens. Verdeeld over 20.000 basisberoepsgericht, 28.000 kaderberoepsgericht, 57.000 gemengd/theoretisch, 56.000 havo en 37.000 vwo.

Vanaf de jaren negentig daalde gestaag de verhouding tussen leerlingen in vmbo (c.q. vbo/mavo) ten gunste van havo en vwo. In 1990 was de verhouding vwo 15,7 procent, havo 17,4 procent en vmbo 67 procent (gemeten in derde klas voortgezet onderwijs). Twintig jaar later kwam een stabilisatie van die neerwaartse trend, zichtbaar in het aantal examenkandidaten. Het omslagpunt was in 2011 met 51,3% vmbo-kandidaten. De stabilisatie wordt vooral toegeschreven aan de verscherping van de exameneisen op havo en vwo.

Ramingen
Het beeld van stabilisatie is ook terug te vinden in de Referentieraming 2013 ten behoeve van de begroting van OCW. Wat dit betekent voor de instroom van studenten op hbo, wo en mbo op de langere termijn is nog onduidelijk. Volgens een adviesraad, die de Referentieraming heeft beoordeeld, is het een lastige kwestie om een betrouwbare raming te maken over een langer termijneffect omdat uiteenlopende factoren een rol spelen.
In de Referentieraming van 2010 werd er bijvoorbeeld nog vanuit gegaan dat in 2020 meer leerlingen naar het vwo (en dus de universiteit) zouden gaan dan naar het vmbo. Die aanname lijkt te rooskleurig te zijn geweest.

Ook lijkt de verschuiving van vmbo-basis/kader naar gemengd/theoretisch tot staan te zijn gekomen, met respectievelijk 45,7% en 54,3% examenkandidaten. Ter vergelijking, in 2003 was verhouding nog 55,3% versus 44,7%.

> Daling van het aantal vmbo’ers bij examens zet niet door [2013]
> Intussen, in het vmbo.. Een analyse van de cijfers [2012]
> SCP pleit voor herwaardering van het vmbo-diploma [2010]

 

 

Deel dit artikel