18 juli 2024

Dr. Wouter Sanderse: ‘Docent draagt ook als persoon bij aan morele vorming’

LERARENOPLEIDING

TILBURG | INTERVIEW | Leraren dragen bij aan de morele vorming van hun leerlingen maar dat is nauwelijks zichtbaar. “Leraren zijn bang het verwijt te krijgen dat ze de moraalridder uithangen”, zegt filosoof dr. Wouter Sanderse.

Hij zegt dat in een interview dat gepubliceerd is op de website van de Besturenraad. Sanderse promoveerde maandag 19 november aan de Radboud Universiteit in Nijmegen op wat de taak en verantwoordelijkheid van docenten is wat betreft morele vorming van hun leerlingen. Hij liet zich in zijn promotie-onderzoek inspireren door de deugdenethiek van de Griekse wijsgeer Aristoteles.

In het interview gaat hij onder meer in op de impliciete wijze waarop docenten inhoud geven aan morele vorming. Sanderse ziet daarin een terughoudendheid bij leraren. “Docenten hebben een voorbeeldfunctie voor hun leerlingen maar ze weten niet hoe ze daar handen en voeten aan moeten geven.

Leerlingen hebben behoefte aan een moreel kompas, is de overtuiging van Sanderse. Hij verwijst onder meer naar onderzoek waaruit blijkt dat als het om voorbeelden gaat jongeren hun ouders en andere familie bovenaan zetten. Gevolgd door leraren. Pas daarna komen de jeugdhelden uit de media.

> Ga hier naar het interview: ‘Onderwijs is intrinsiek een morele activiteit’

Deel dit artikel