26 mei 2024

Brabantse universiteiten willen nieuwe masteropleidingen starten in Den Bosch

TILBURG | EINDHOVEN | NIEUWS | De universiteiten in Tilburg en Eindhoven werken aan een nieuwe gezamenlijke opleidingslocatie voor masterstudies in Den Bosch. Deze opleidingen moeten voorzien in een specifieke behoefte in Brainport Brabant aan professionals die kennis hebben op het gebied van data science, ondernemerschap en/of bestuur.

Dat is bekendgemaakt tijdens de openingen van het academisch jaar op Tilburg University (TiU) en de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Het initiatief verkeert nog in een planfase, eind 2014 moet duidelijk zijn of de nieuwe Graduate School haalbaar is. De beoogde huisvesting is ook al bekend, het historische Franciscanessenklooster Mariënburg in de Bossche binnenstad.
De universiteiten bundelen hun krachten voor de ontwikkeling van data science en big data vanwege het cruciaal belang voor de samenleving en het bedrijfsleven. Daarom komt er een internationaal opleidingsaanbod voor PhD’s, masterstudies en ondernemers.

De twee universiteiten voeren de komende maanden een haalbaarheidsstudie uit om de groeiende behoefte aan academisch gevormde data scientists, ondernemers en bestuurders in kaart te brengen.
Het nieuwe graduate program kent invalshoeken uit informatietechnologie, ondernemerschap, overheid en economie. Tilburg University doceert recht, overheids- en economische aspecten en ondernemerschap. De TU/e biedt de IT-kant van data science en de ervaring in ondernemerschap. De opzet van de nieuwe studie wordt ondersteund door de gemeente ’s-Hertogenbosch en de provincie Noord-Brabant.

De nieuwe opleiding zal naar verwachting plaats bieden aan enkele honderden studenten. Uit stakeholdersonderzoek in de regio Brainport blijkt dat het bedrijfsleven jaarlijks naar schatting 300 nieuwe data scientists vraagt. Daarnaast is er een groeiende behoefte aan multidisciplinair opgeleide professionals die ondernemend en leidend zijn en data als innovatieve kracht kunnen inzetten. Zowel bedrijven als (semi)publieke organisaties vragen meer en meer om entrepeneurs en bestuurders die waarde creëren uit data.
[Bron: persbericht]

Deel dit artikel