23 juni 2024

‘Mbo krijgt niet de waardering die het verdient’

OSS | NIEUWS | Marc Veldhoven heeft bij zijn afscheid als collegevoorzitter van ROC De Leijgraaf nog eenmaal een lans gebroken voor de sector van het middelbaar beroepsonderwijs. Hij werd daarin bijgevallen door de commissaris van de koningin Van de Donk.
 
“Het mbo krijgt niet de waardering die het verdient. De ROC’s slagen er steeds beter in om modern, levensecht onderwijs te bieden”, aldus Veldhoven. Gedurende de ruim tien jaar dat hij in deze sector werkzaam was heeft hij vaker een hartenkreet geuit over het imago van het beroepsonderwijs.
 
In de publieke opinie wordt een beeld geschetst van de sector dat geen recht doet aan de werkelijkheid. En dat heeft mede tot gevolg dat een deel van de leerlingen in het voortgezet onderwijs het vmbo, en in het verlengde daarvan het mbo, links laat liggen. Veldhoven verwees onder meer naar het effect van de Citotoets waarvan in zijn ogen de boodschap uitgaat, ´blijf weg uit het beroepsonderwijs´.
 
Bij zijn afscheid kreeg Marc Veldhoven deze cartoon aangeboden.

Maar het is niet alleen een economisch maar ook een maatschappelijk belang dat meer jongeren kiezen voor het beroepsonderwijs. Er ontstaat de komende jaren een groot tekort aan vakmensen en dat zal niet alleen het bedrijfsleven merken, maar ook de burger die bijvoorbeeld problemen met het sanitair heeft.
 
Onderwaardering
Commissaris der koningin prof. Wim van de Donk noemde in zijn toespraak ook al dat ‘het beroepsonderwijs systematisch wordt ondergewaardeerd.’ Hij pleitte er voor om de centrale aansturing van de ROC’s vanuit Den Haag te verplaatsen naar de regionale overheden, juist omdat de ROC’s regionaal geworteld zijn.
 
Van de Donk wees ook op de cruciale rol van de ROC’s bij de bestrijding van de economische crisis. Mede door de goede samenwerking met overheid en bedrijfsleven ziet het er naar uit dat Brabant de crisis snel te boven zal zijn. De commissaris roemde de bijdrage van Veldhoven in het Pact van Brabant.
 
Kennisonderneming
Bij zijn afscheid op de locatie aan de Euterpelaan in Oss, werd Veldhoven in allerlei toonaarden gecomplimenteerd met zijn bevlogenheid, visie, zijn enorme inzet, authenticiteit, zijn vermogen om mensen te binden.  “Tien jaar geleden was De Leijgraaf nog naar binnengekeerd, hij heeft hij heeft het veranderd van een gesloten onderwijsinstelling in een open kennisonderneming”, aldus Francis Joosten, lid van het college van bestuur.
 
Marc Veldhoven begint op 1 april als voorzitter van het college van bestuur van Zuidzorg in Eindhoven.

► Lees hier een geruchtmakend interview met Veldhoven

Deel dit artikel