20 juli 2024

Banen weg bij basisscholen Opmaat in Midden-Brabant

TILBURG | NIEUWS | De vijftien openbare scholen in Midden-Brabant, die vallen onder het bestuur van de Stichting Opmaat, gaan met onmiddellijke ingang bezuinigen op de personeelskosten.

Dat meldt het Brabants Dagblad. Er dreigt een stevig gat in de begroting te ontstaan en daarom moeten er snel maatregelen worden genomen. Het zijn vooral de tijdelijke krachten die de gevolgen van de bezuiniging gaan ondervinden, hun contracten worden stopgezet. Bovendien zal er een herschikking van personeelsleden over de locaties plaatsvinden. De ingreep heeft ook tot gevolg dat her en der het aantal leerlingen per groep toeneemt.

Op de scholen van Opmaat in Tilburg, Oisterwijk en Hilvarenbeek zaten vorig schooljaar ruim 4000 leerlingen. Er werkten ongeveer 300 leerkrachten en directeuren, omgerekend 225 fte.

De ingrepen komen tamelijk verrassend want bij de presentatie van het beleidsplan voor de middellange termijn was er nog geen sprake van concrete bezuinigingen. Wel werd er al gezinspeeld op de financiële situatie. Bestuursvoorzitter Marius Liebregts schreef in de nieuwsbrief van de stichting: “We zullen elkaar in deze economisch financieel barre tijden hard nodig hebben, ook als er stevige beleids- of organisatiekeuzes gemaakt moeten worden.”

Overheid

Opmaat past in het rijtje van een reeks besturen dat heeft aangekondigd te gaan bezuinigen op de personeelskosten. De besturen wijzen doorgaans naar de overheid als de schuldige. Het gaat om het afschaffen van de Bestuurs- en Managementsubsidie en de aanpassing van de groeiregeling, beide maatregelen van het vorige kabinet. Daarnaast anticiperen besturen op de bezuinigingen op passend onderwijs.

Minister Van Bijsterveldt op haar beurt verwijt besturen dat ze geen adequaat financieel beleid hebben gevoerd.

Deel dit artikel