24 april 2024

Minister: Geen aparte maatregelen voor jonge werkloze docenten

DEN HAAG | NIEUWS | De nieuwe minister van Onderwijs Jet Bussemaker (PvdA) voelt niets voor speciale maatregelen om jonge werkloze leerkrachten te behouden voor het onderwijs.

Ze vindt het een opdracht voor de schoolbesturen om per regio afspraken te maken om jonge leerkrachten, vooral in het primair onderwijs, binnenboord te houden. Dat kunnen ze doen door binnen en tussen regio’s afspraken te maken over arbeidsmarkt- en mobiliteitsbeleid. De minister reageert op vragen van het Kamerlid Joël Voordewind (ChristenUnie). Die vindt het onwenselijk dat het onderwijs grote groepen (jonge) docenten dreigt kwijt te raken omdat ze niet aan de bak komen. Waarschijnlijk zijn deze leerkrachten over enkele jaren hard nodig omdat dan veel leraren met pensioen gaan. Met het oog hierop zou een overbruggingsregeling uitkomst kunnen bieden, aldus Voordewind.

De minister is echter van mening dat werkloze leerkrachten ook terecht kunnen in regio’s waar nog wel vacatures zijn. Bovendien kunnen po-leerkrachten als zij-instromer een bevoegdheid halen om les te geven in het voortgezet onderwijs, aldus Bussemaker.

Voordewind kaart ook aan dat veel leraren het met een tijdelijk contract moeten doen voor de duur van het schooljaar. Als de zomervakantie begint komen ze op straat te staan en kunnen ze een ww-uitkering aanvragen. De minister wijst erop dat het op basis van de cao mogelijk is om tijdelijke contracten te bieden. Ze heeft er overigens geen zicht om hoeveel mensen dat gaat.

> Lees ook:

Directie pabo Fontys: Doe iets voor werkloze jonge leerkracht

Forse stijging van docenten met ww-uitkering in Brabant

Deel dit artikel