20 juni 2024

Trouw: In Brabant 37 procent vmbo g/t-afdelingen onvoldoende

AMSTERDAM | NIEUWS | Een groot aantal scholen met een afdeling vmbo gemengd/theoretisch (g/t) in Brabant haalt geen voldoende in het jaarlijks overzicht Schoolprestaties van dagblad Trouw.

Van de 118 locaties waar vmbo g/t wordt aangeboden scoort 37 procent een 5 of lager. Twee scholen scoren een 3 en tien scholen een 4. Het gaat daarbij hoofdzakelijk om prestaties in de theoretische leerweg (mavo), aangezien (landelijk) slechts ongeveer zeven procent de gemengde leerweg volgt. Deze laatste leerweg houdt in dat leerlingen vijf theoretische en één beroepsgericht vak volgen.

Ter vergelijking, van de scholen in Brabant met een vwo-afdeling scoorden er 21 procent een onvoldoende, met een havo 7 procent, met een kaderleerweg 23 procent en met een basisleerweg 11 procent.
Het is voor de vijftiende keer dat Trouw met de bijlage Schoolprestaties komt. Als basis voor de oordelen dienen de gegevens die de Onderwijsinspectie registreert. Echter, waar de inspectie zich (nog wel) beperkt tot het oordeel ‘voldoende’ of ‘onvoldoende’ geeft Trouw dus ook een cijfer, nu voor het tweede jaar.

Strenge norm
Het rekenwerk is opnieuw gedaan door de wetenschappers prof. Jaap Dronkers en dr. Stan van Alphen. Hun methode gaat uit van minimumnormen voor het eindniveau, afgemeten aan de cijfers voor het centraal examen.  De onderzoekers zijn overigens ‘streng’, alles onder de zes is een onvoldoende. Dus anders dan in de examenpraktijk waarbij een 5,5 naar boven wordt afgerond en dus een voldoende is.
Ze hanteren vier indicatoren:
–    aantal geslaagden eindexamen
–    snelheid voor doorstroom (zittenblijven)
–     aantal onvoldoendes in vakken centraal examen
–     aantal onvoldoendes in de kernvakken (wiskunde, Engels, Nederlands)

► Meer informatie op de site van Trouw en van de wetenschappers.

 

Deel dit artikel