26 mei 2024

Video brengt pareltjes van Passend Onderwijs in Midden-Brabant in beeld

TILBURG | NIEUWS | De samenwerkingsverbanden in Midden-Brabant hebben een video laten maken die laat zien hoe er nu al aan Passend Onderwijs inhoud wordt gegeven.

Van 2008 tot 2011 vormden basisscholen, speciale basisscholen, scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en scholen voor voortgezet onderwijs in Midden-Brabant een Veldinitiatief in het kader van Passend onderwijs. Gedurende deze periode zijn 85 projecten uitgevoerd waarin scholen ervaring hebben opgedaan met nieuwe werkvormen om hun onderwijs meer passend te maken. In deze film wordt een zestal van deze projecten uitgelicht.

De makers brengen deze zes ‘pareltjes’ aan de hand van interviews met allerlei betrokkenen in beeld. De opnamen zijn gemaakt in het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs. De video is gemaakt door HVB Videoproducties.

> De video is te zien op youtube.

Deel dit artikel