14 juni 2024

OMO: Scholieren mogen meedoen aan protest tegen ‘ophokuren’

TILBURG | NIEUWS | Leerlingen die zitten op een school van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) mogen op woensdag 21 december meedoen aan de landelijke actie tegen ‘ophokuren’.

Dat meldt de raad van bestuur van OMO in een persbericht. Voorwaarde is wel dat de ouders schriftelijk toestemming geven voor deelname. Het protest op de Dam in Amsterdam is een initiatief van het Landelijk Actiecomité Scholieren (LAKS). De scho0lierenbond komt net als in november 2007 in het geweer tegen de zogeheten 1040-urennorm in het voortgezet onderwijs.
Ook de staking van leraren, aangekondigd door verschillende vakbonden, kan op begrip rekenen van bestuur en schoolleiders van OMO.

Tot voor kort lag er een wetsvoorstel van het kabinet om de urennorm vast te stellen op 1000 uur, maar onder druk van een kleine meerderheid van de Tweede Kamer is de norm gehandhaafd op de bestaande 1040 uur. LAKS vreest dat scholen daardoor weer zogeheten ‘ophokuren’ gaan invoeren, wat er op neerkomt dat leerlingen wel op school moeten zijn, maar geen les krijgen.  

In een persverklaring zegt Eugène Bernard, voorzitter van de raad van bestuur van OMO, begrip te hebben voor de redenen van LAKS.  “Ook wij snappen niet waarom zo’n wetsvoorstel nodig is”, aldus Bernard, mede namens de rectoren van de scholen.

“Wij begrijpen de bezwaren van onze leerlingen. Vanzelfsprekend respecteren wij het democratische proces, maar de behandeling in het parlement heeft ons inziens geen enkel argument opgeleverd voor een wijziging van het oorspronkelijke voorstel van de urennorm van 1000 naar 1040 uur”.
“De vraag is zelfs of er überhaupt een dergelijke norm zou moeten zijn. Ons bezwaar tegen de wet is dat we vinden dat de overheid moet volstaan met het bepalen van wat het onderwijs behoort te doen, maar van de wijze waarop (hoe) weg moet blijven. Prestaties afspreken is prima. Maar laat de verantwoordelijkheid voor de uitwerking bij de scholen, waar het hoort. Zodat onze scholen het onderwijs zo kunnen regelen dat het past bij de leerlingen, hun ouders en docenten”, aldus Bernard.

Toestemming ouders
De scholen van Ons Middelbaar Onderwijs staan scholieren toe deel te nemen aan de demonstratie. Voorwaarde is dat zij daarvoor schriftelijke toestemming van hun ouders of verzorgers kunnen overleggen; de demonstratie is namelijk geen schoolactiviteit. Als leerlingen niet naar school komen maar zonder toestemming gaan demonstreren of niet op school aanwezig zijn, dan wordt dat aangemerkt als spijbelen.  

De scholen van OMO nodigen de leden van de Eerste en Tweede Kamer en andere politici uit om voor hun leerlingen een gastles te verzorgen. In zo’n gastcollege kunnen voor de leerlingen de redenen en de gekozen uitwerking van het wetsvoorstel worden toegelicht. OMOP verwacht dat het wederzijds begrip daarmee zal toenemen.

► Lees ook het artikel ‘Verzet rectoren was tevergeefs’ [2008]

Deel dit artikel