22 mei 2024

Scholen in Breda gaan voortaan zelf over hun huisvesting

BREDA | NIEUWS | De gemeente Breda en de schoolbesturen in het primair en speciaal onderwijs hebben een principeovereenkomst getekend over doordecentralisatie van de huisvesting. Breda is de eerste gemeente waar dit volledig het geval is.

Dat moet een einde maken aan concurrentie tussen schoolbesturen om huisvestingsmiddelen en leiden tot een goede afstemming over prioriteiten, efficiëntere besteding van het geld, betere schoolgebouwen en daarmee optimale kansen voor kinderen om zich te ontwikkelen.
Wethouder Saskia Boelema van Onderwijs en Jeugd en de 11 gezamenlijke schoolbesturen voor primair en speciaal onderwijs, hebben hiertoe op 26 februari een principeovereenkomst gesloten. Breda is de eerste gemeente in Nederland die op deze wijze de stap heeft gezet om de verantwoordelijkheid voor de huisvesting volledig over te dragen aan de schoolbesturen.

Onlangs heeft de gemeenteraad het besluit tot doordecentralisatie genomen. Ook de raden van toezicht en de medezeggenschapsorganen van alle 11 schoolbesturen hebben ingestemd met dit plan. Tijdens een feestelijk moment op 26 februari hebben wethouder en schoolbesturen de samenwerking bekrachtigd in een principeovereenkomst. Dit is de opmaat naar de definitieve overeenkomst waarin de juridische vertaling van de inhoudelijke afspraken met elkaar wordt opgenomen.

• De Bredase schoolbestuurders en wethouder Saskia Boelema (midden) toasten op de gesloten overeenkomst.

Wethouder Boelema in een persverklaring: “Het begon vier jaar geleden met een visie van de schoolbesturen zelf, en nu, na veel overleg, uitwisselen van ideeën en visies, onderhandelen maar vooral samen naar een doel toewerken, is er dit resultaat: een resultaat waar we samen trots op mogen zijn. Maar ik ben vooral blij dat deze doordecentralisatie voor de kinderen in Breda betere gebouwen oplevert, beter onderwijs en meer kansen voor ontwikkeling van hun talenten.”

Nieuwbouw
Frank van Esch namens de gezamenlijke schoolbesturen in de persverklaring: “De samenwerking werpt nu al duidelijk zijn vruchten af. We hadden met de schoolbesturen al een gezamenlijk meerjarenplan voor de huisvesting gemaakt vooruitlopend op de doordecentralisatie. Zo zijn we begonnen aan de nieuwbouw van de brede school Viandenlaan en de uitbreiding van de Dirk van Veen. En is de Berkenhofschool aan de Galderseweg een prioriteit, maar kunnen we dankzij de mogelijkheden die doordecentralisatie biedt, het in een breder perspectief bekijken en zijn nu alle locaties van het voortgezet speciaal onderwijs betrokken in de onderzoeken. Ook is de nieuwbouw gestart voor de Spoorzoeker en gaan de leerlingen dit jaar met de bus naar een leegstaand gebouw in Teteringen: een creatieve oplossing waardoor je geen dure noodlokalen hoeft te bouwen. En na realisatie van een nieuwe gymzaal bij de Zandbergschool is het busvervoer niet langer nodig. Zo zijn er tal van voorbeelden waarbij we samen de prioriteiten hebben bepaald en soms onconventionele oplossingen zoeken om efficiënt met het geld om te gaan.”

Congres op 15 mei
De formele overdracht is gepland op 15 mei. Dan zijn alle contracten, financieringen en aktes die nu op basis van het akkoord van vandaag gemaakt kunnen worden, klaar. Bij die overdracht zal uitgebreid worden stilgestaan. Gelet op de grote belangstelling die er op dit moment is voor het model in Breda, zal dat moment ook worden gebruikt om landelijke vragen te beantwoorden via een congres dat rondom die overdracht zal worden georganiseerd. Meer details daarover zullen in de komende weken volgen.
[Bron: persbericht]

Zie ook: Baas over eigen schoolgebouw

Zie ook: Ambitie: In 2020 biedt Bredaas basisonderwijs topkwaliteit

Zie ook: Besturen in Bredase onderwijs slaan handen ineen

Deel dit artikel