17 april 2024

Burgemeesters in West-Brabant gaan studenten van het ROC coachen

BREDA | NIEUWS | De achttien burgemeesters in West-Brabant gaan studenten van het ROC coachen. Zo willen zij een  bijdrage leveren aan de talentontwikkeling van jongeren in de regio.

Burgemeester Peter van der Velden van Breda maakte dat donderdag – per videoboodschap – bekend tijdens de viering van het vijfjarig bestaan van het ROC in de Grote Kerk van Breda. Het is volgens de burgemeester belangrijk dat het westen van Brabant een goed opgeleide beroepsbevolking heeft. Met hun ruime ervaring in het openbaar bestuur en/of bedrijfsleven kunnen de burgemeesters de studenten tips geven, stimuleren en zonodig bemoedigen als het soms even tegenzit met de studie.

Van der Velden riep ook anderen in de Westbrabantse samenleving op om de rol van coach op zich te nemen en zo een rolmodel te zijn voor de jongeren. Presentatrice Chazia Mourali was zo onder de indruk van het initiatief van de burgemeesters dat ze spontaan aanbod om eveneens een student te gaan coachen, ‘ook al woon ik in Amsterdam’. 

Eerste lustrum

Bestuursvoorzitter Rob Franken blikte tijdens de bijeenkomst terug op het eerste lustrum van ROC West-Brabant, met 28.000 studenten een van de grootste roc’s in Nederland. Vijf jaar geleden is er lang gediscussieerd over hoe de fusie vorm moest krijgen. Dat heeft gersulteerd in een grote bestuurlijke organisatie, met relatief kleinschalig georganiseerd onderwijs. Want het ROC mocht zeker geen moloch worden.

Volgens Franken kan na vijf jaar worden vastgesteld dat die opzet geslaagd is. ROC West-Brabant bestaat uit elf vmbo-scholen en acht mbo-scholen en biedt in tal van plaatsen educatie aan. De menselijke maat, een belangrijk item in het onderwijsbeleid, is daarmee gegarandeerd. En de organisatie draait nu zo soepel dat de komende vijf jaar alle aandacht gericht kan zijn op de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, aldus Franken.

Talentontwikkeling

In de landelijke benchmarks doet ROC West-Brabant het volgens Franken steevast goed, maar dat is geen reden om daarmee genoegen te nemen. “Het ultieme doel is om de talenten van onze studenten, welke opleiding ze ook volgen, maximaal tot ontwikkeling te laten komen. En om dat te kunnen realiseren zullen we als medewerkers ook naar onszelf moeten kijken en ons af moeten vragen of wij voldoende uit onszelf halen.” Een ander thema dat de komende jaren hoog op de agenda staat is welke toegevoegde waarde het ROC heeft voor de Westbrabantse samenleving.

De bijeenkomst stond verder in het teken van de uitverkiezing van de Topper 2010 van ROC West-Brabant. Er waren acht studenten genomineerd: Jimmy Vissenberg, Rubin de Ronde, Akbardjan Awan, Joost van de Plasse, Anouk Dahrs, Derk Gommers, Rajhana Muchles en Robbe Hombrockx. Stuk voor stuk zeer talentvolle studenten met een bijzonder verhaal.
Jimmy Vissenberg, een begaafde banketbakker die bij de befaamde patisserie van De Rouw in Vught in de leer is geweest, ging uiteindelijk met de eer strijken. Hij vertegenwoordigt het ROC bij de landelijke verkziezingen van MBO Kanjers.
Het ROC heeft een speciale glossy uitgave gemaakt waarin een gevarieerd beeld wordt geschetst van het aanstormend vakmanschap in West-Brabant. 

Deel dit artikel