22 juli 2024

Cultuureducatie als doorgaande leerlijn in basis- en voortgezet onderwijs in Brabant

DEN BOSCH | NIEUWS | Scholen in het basis- en voortgezet onderwijs in Brabant kunnen cultuureducatie voortaan aanbieden als een doorgaande leerlijn. De bureaus voor Cultuuronderwijs in de vijf grote Brabantse steden hebben daarvoor een aanbod ontwikkeld onder de naam ‘de Culturele Ladenkast’.

Het eerste exemplaar van het lesmateriaal is woensdag 22 mei in Den Bosch aangeboden aan minister Jet Bussemaker van Onderwijs. Die liet blijken onder de indruk te zijn van het initiatief, zo meldt het Brabants Dagblad. Wat haar aanspreekt is dat cultuureducatie als een samenhangend programma wordt aangeboden. Te vaak blijft cultuureducatie hangen in losse onderdelen.

Cultuureducatie is volgens de bewindsvrouw ook van belang omdat het bijdraagt aan de ontwikkeling van creatieve talenten van leerlingen die ook op andere terreinen nodig zijn. Het prikkelt de nieuwsgierigheid en de verbeeldingskracht en het stimuleert om buiten de bestaande kaders te denken. Na afloop toonde ook de Eindhovense cultuurwethouder Mary-Ann Schreurs zich enthousiast over de aanpak.

De Culturele Ladekast sluit aan bij de kerndoelen van het basis- en voortgezet onderwijs binnen het leergebied kunstzinnige oriëntatie. Het programma omvat uiteenlopende kunstdisciplines. De Culturele Ladekast is vooral een praktisch instrument voor de scholen om hun cultuureducatie vorm te geven.
Het is een gezamenlijk initiatief van de bureaus Cultuuronderwijs B5 te weten de Cultuurwinkel (Breda), Cultuurstation (Eindhoven), Cultuurcontact (Helmond), Bureau Cist (Tilburg) en Bureau Babel (Den Bosch).

> Meer informatie o.a. bij Bureau Cist

Deel dit artikel