19 juni 2024

Vrijescholen van Pallas groeien, ook in krimpregio’s

UDEN | NIEUWS | De veertien vrijescholen die zijn aangesloten bij de stichting Pallas hebben vijf procent meer leerlingen ingeschreven ten opzichte van vorig jaar.

Volgens de stichting is dat opvallend omdat veel van de scholen zijn gevestigd in krimpregio’s. In Brabant staan er vrijescholen van Pallas in Helmond (Peelland), Uden (De Zevenster), Den Bosch (De Driestroom), Oosterhout (de Streijne) en Roosendaal (Rudolf Steiner School).  Op 1 oktober 2011 telde de stichting Pallas 2076 leerlingen, op 1 oktober 2012 staan er 2184 leerlingen ingeschreven. 

Het bestuur schrijft in een persverklaring de groei toe aan de eigenheid van het onderwijs en de recente resultaatsververbetering. Allert de Geus, bovenschools directeur: “De verbeteringsslag die wij de afgelopen jaren maakten, heeft effect. Onze scholen voldoen aan de actuele kwaliteits- en resultaatseisen van de overheid.  Maar het gaat ons niet alleen om een mooi cijfer van de inspectie. Meer nog hebben wij sterk ingezet op onze identiteit en visie.”

Prestatiedwang
Volgens De Geus leert het onderwijs op de vrijescholen de kinderen bewust in het leven te staan en zelf betekenis en richting aan hun leven te geven. “Wij merken dat dit een groeiende groep mensen aanspreekt. Steeds meer ouders beseffen dat de ontwikkeling van hun kinderen lijdt onder prestatiedwang, te eenzijdige onderwijsvernieuwing en uniformering van het onderwijs.  De wereld is in beweging. De zekerheid van ‘hoge cijfers betekent later een goede baan’ is verdwenen”, aldus De Geus in de persverklaring.

Nederland telt in totaal ruim negentig vrijescholen. Ze laten zich inspireren door de menskundige inzichten van Duitse pedagoog en architect Rudolf Steiner (1861 -1925), grondlegger van de antroposofie. De Onderwijsinspectie heeft voor alle scholen van Pallas het basisarrangement toegekend.

> Onderwijs op vrijeschool in Roosendaal na zes jaar weer op orde [mei 2012]

 

Deel dit artikel