21 juni 2024

De Zandberg in Breda erkend als academische opleidingsschool

BREDA | NIEUWS | Katholieke basisschool De Zandberg in Breda is door OCW erkend als Academische Opleidingsschool. Dat is het resultaat van een samenwerking met de Pabo van Avans Hogeschool.

De opleidingsschool is erop gericht om toekomstige leerkrachten zowel kennis als vaardigheden op te laten doen in de dagelijkse schoolpraktijk. Maar een belangrijk oogmerk is ook om de pabostudenten onderzoek te laten verrichten. Frans van Baal, directeur van De Zandberg (een school van INOS), is blij met de erkenning: ‘Het is nu mogelijk met leerkrachten, studenten en  pabodocenten een breed scala aan onderwerpen verder uit te diepen,  zoals onderzoek naar faalangst bij kinderen, begrijpend lezen of methoden om probleemgedrag bij leerlingen aan te pakken.’

De resultaten van de onderzoeken zijn bovendien direct toepasbaar in de praktijk van zowel de basisscholen als de Pabo. Nicole van Son, directeur van Pabo Avans Hogeschool: ‘Een Pabo moet regionaal verankerd zijn. Dat betekent dat zij voor én met het werkveld opleidt en dat opleiding en werkveld gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen om het beroep van leerkracht basisonderwijs te ontwikkelen via praktijkgericht onderzoek’.

West-Brabant

De Pabo Avans Hogeschool werkt al jaren intensief samen met de drie grootste schoolbesturen in de regio: INOS Breda, KPO Roosendaal en de Lowies Porquinstichting in Bergen op Zoom. Dit samenwerkingsverband is in 2009 door het ministerie van OCW bekroond met het Keurmerk Opleidingsschool. Het keurmerk geeft aan dat het opleiden in en samen met de beroepspraktijk van een dermate hoog niveau is dat het door het ministerie gezien wordt als voorbeeld voor de regio.  

De Academische Opleidingsschool is in 2009 landelijk ingevoerd. Op dit moment zijn er in Nederland een beperkt aantal Academische Opleidingsscholen verspreid over de sectoren primair onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.
[Bron: persbericht]

> Lees ook het artikel over het proefschrift over de Academische Opleidingsschool

Deel dit artikel