19 april 2024

Brede vmboschool De Overlaat groeit tegen de trend in

WAALWIJK | NIEUWS | Scholengemeenschap De Overlaat in Waalwijk groeit als kool. Dat is opvallend want het gaat om een brede vmboschool met alle leerwegen. Landelijk gezien stond de instroom op dit type scholen de afgelopen jaren onder druk.

De school kreeg voor het komend jaar ongeveer 240 aanmeldingen. Dat is bijna even veel als vorig jaar en toen was er sprake van een groeispurt van maar liefst dertig procent. Het aanmeldcijfer van dit jaar laat zien dat de forse toename vorig jaar geen incident was. Het getuigt volgens algemeen directeur Otto Dooijes van vertrouwen in het personeel en het beleid van de school.

Leerlingenstop
De toestroom van leerlingen heeft echter ook een keerzijde. De Overlaat is genoodzaakt om een leerlingenstop in te voeren. In die zin dat als er nu aangemelde leerlingen toch niet worden toegelaten, deze plaatsen niet beschikbaar komen voor latere aanmeldingen. Ook de tussentijdse instroom in leerjaar 2 en 3 wordt voorlopig een halt toegeroepen.

“We kiezen voor kwaliteit en niet voor kwantiteit. Dus willen we de klassen klein houden en de kwaliteit van het onderwijs hoog”, aldus directeur Dooijes.
De Overlaat is een eenpitter en telde vijf jaar geleden nog 835 leerlingen. Dat zakte twee jaar geleden naar een dieptepunt van 747, maar nu is er weer sprake van een stijgende lijn. Dit schooljaar zitten er 882 leerlingen op De Overlaat.   Het marktaandeel in nu 18 procent.

Deel dit artikel