20 april 2024

Van Bijsterveldt na 12 september aan de slag als vrijwilligster?

BLOG | Eén ding is zeker, nooit was de onzekerheid in het politieke krachtenveld zo groot. Voor minister Van Bijsterveldt is, afgaande op de peilingen, de kans op terugkeer in het kabinet zeer klein.

Haar partij, het CDA, schommelt rond de 15 zetels. Als die verwachting uitkomt dan zal dat ook voor de onderwijssector ingrijpende gevolgen hebben. Immers, ruim een eeuw lang hebben de confessionele partijen flink wat invloed uit kunnen oefenen op het onderwijsbeleid. Met uitzondering misschien van de twee Paarse kabinetten toen het CDA buitenspel stond. Maar zelfs in die periode is er niet aan de vrijheid van onderwijs – lees de positie van bijzondere scholen – getornd.

De invloed is ook te zien in de bestuurssamenstellingen in het onderwijs, met name op het niveau van basis- en voortgezet onderwijs. Veel bestuurders hebben een confessionele achtergrond. De lijnen waren vaak kort tussen deze bestuurders en hun politieke geestverwanten in Den Haag.

Minister Van Bijsterveldt is gepokt en gemazeld in de politiek (ze was o.a. ook voorzitter van het CDA) dus ze ziet de realiteit onder ogen. Maandag 20 augustus was ze in Den Bosch eregast op de opening van het nieuwe schooljaar van het Koning Willem I College.

Toen presentatrice Chazia Mourali met het oog op de verkiezingen van 12 september informeerde naar haar toekomstplannen vertelde de minister dat het haar wel leuk leek om straks lokaal vrijwilligerswerk te gaan doen en her en der bestuursfuncties te gaan bekleden. Dat ze als ex-bewindspersoon als ‘eenvoudig’vrijwilliger aan de slag wil gaan is minder vreemd dan het misschien lijkt. Van Bijsterveldt was een enthousiast pleitbezorgster van de maatschappelijke stages in het voortgezet onderwijs.

Of zou de uitkomst van deze verkiezingen kunnen zijn dat het relatief geringe aantal zetels van het CDA bitter hard nodig is om een kabinet te kunnen formeren? En dat er wellicht toch een minister van Onderwijs mag worden geleverd?  Wie weet. Coen Free, algemeen directeur van het Koning Willem I College, gaf minister Van Bijsterveldt nog een sprankje hoop. Hij herinnerde eraan dat Jo Ritzen (PvdA) na één kabinetsperiode al van ambtenaren en bestuurders afscheid had genomen, maar vervolgens tot verrassing van velen terugkeerde voor een tweede ambtstermijn.
Maar ja, Ritzen werd in die tijd niet voor niets vergeleken met boeienkoning Houdini. Hij slaagde er telkens weer in om het vele verzet tegen zijn beleid behendig te omzeilen.

Deel dit artikel