19 mei 2024

VKO: Katholieke school een goed ‘merk’

WOERDEN | NIEUWS | Wereldwijd hebben katholieke scholen de naam dat ze goed onderwijs bieden. En een goed ‘merk’ dat houd je toch in stand?

Dat is de reactie van Dick Wijte, voorzitter van de Vereniging Katholiek Onderwijs (VKO), op het bericht dat het schoolbestuur Signum in Den Bosch overweegt de katholieke identiteit op te geven en om te zetten in een neutrale. Signum was in het verleden lid van de Bond KBO (nu VKO), maar koos er een aantal jaren geleden al voor om aansluiting te zoeken bij VOS/ABB, de koepel van openbare en neutrale scholen. In het jubileumboek dat recent is verschenen naar aanleiding van honderd jaar Signum (en haar rechtsvoorgangers) zegt bestuursvoorzitter Jan Timmers dat de katholieke school achterhaald is.

In een verklaring stelt Wijte namens VKO dat Nederland is ontkerkelijkt maar daarmee niet onchristelijk is geworden. “Brabant is een katholieke streek, mensen daar hebben een bepaalde manier van doen, stellen gebruiken op prijs, verenigingsleven, warmte. Zou zo’n cultuur zich doorzetten in de dagelijkse praktijk van scholen? Dat mogen we toch aannemen. Ouders en anderen verwachten dat ook. Scholen zijn belangrijke steunpilaren van de plaatselijke cultuur”, aldus Wijte in de verklaring.

Waarom neutraal?
“In dit licht gesteld komt het plan van de heer Timmers van het schoolbestuur Signum in Den Bosch en Zaltbommel als een verrassing. Hij wil de katholieke signatuur van de scholen vervangen door een neutrale. Waarom zou je scholen neutraal willen noemen? Ze kunnen dat immers niet zijn, afhankelijk als ze zijn van hun ‘gebruikers’: leraren, leerlingen en ouders, kortom, de mensen uit de buurt, de streek.”

VKO-voorzitter Wijte erkent dat het al lang geen pastorale school meer, ‘ze is er niet voor geloofsoverdracht’. “Maar de behoefte aan bekende waarden is blijven bestaan. Die drukken een sfeer uit waarin mensen zich thuis voelen. We verwoorden ze anders dan vroeger en spreken bijvoorbeeld over ‘verbinden’ en ‘vertrouwen’. Met deze twee woorden willen we een goed onderling contact maken, goede verhoudingen, onderlinge zorg. Het zijn twee kernwoorden die verder reiken dan algemeen menselijke waarden zoals respect, tolerantie en gelijkwaardigheid.”
Hij verwijst naar de film Kiezen en delen. De kracht van katholiek onderwijs die dat volgens Wijte mooi illustreert.

Het VKO is ervan overtuigd dat ‘als je bronnen goed zijn, blijf je er uit putten en dat zullen de scholen in Den Bosch en Zaltbommel blijven doen, zo verwachten we. Daar komt nog iets bij. Dat katholieke scholen wereldwijd een goede naam hebben, zal daarom niet toevallig zijn’.

► Ga hier naar de video Kiezen en delen. Hierin vertellen o.a. de presentatoren Albert Verlinde en Anita Wizier waarom katholieke scholen volgens hen bestaansrecht hebben.

 

Deel dit artikel