19 april 2024

Mysterie opgelost, in Tilburg zijn geen lwoo-leerlingen zoek

TILBURG | NIEUWS | Het klonk als een onwaarschijnlijk verhaal, en dat blijkt het achteraf ook te zijn: In Tilburg zouden jaarlijks enkele honderden leerlingen geen lwoo-indicatie krijgen, hoewel ze daar op grond van hun achterstand wel recht op hadden. In andere regio’s, zo wees navraag uit, was dit verschijnsel onbekend.

In de wandelgangen van het Tilburgse onderwijs werd al volop gespeculeerd over een verklaring. Voor deze leerlingen zou geen lwoo-indicatie zijn aangevraagd onder druk van ouders die niet willen dat hun kind een stempel krijgt. Met name in de buurten waar de hogere inkomens wonen zouden ouders hun kind uit het lwoo-begeleidingstraject willen houden; uit schaamte dus.

Op initiatief van WSNS Tilburg is nu grondig uitgezocht of er inderdaad een probleem lag in de stad, in die zin dat er een flinke groep kinderen niet het (aangepaste) onderwijs krijgt waar het baat bij heeft. Het onderzoek heeft het mysterie opgelost, er zijn geen kinderen zoek die eigenlijk een lwoo-indicatie zouden moeten hebben. Weliswaar kwamen de betrokken kinderen (311 in 2010) daar ogenschijnlijk voor in aanmerking vanwege opgelopen leerachterstanden, maar bij nadere beschouwing bleek  dat ze desalniettmin terecht geen lwoo-label gekregen hebben. Dan gaat het bijvoorbeeld om kinderen met dyslexie.

Verwarring
De verwarring is kunnen ontstaan doordat er op de basisscholen kennelijk geen eenduidigheid is bij het vaststellen van de leerachterstanden. Dat wordt nu rechtgetrokken zodat in de toekomst niemand zich nog zorgen hoeft te maken over ‘gemiste lwoo-leerlingen’.
Zaak opgelost, en dat is maar goed ook want stel dat er kinderen zijn aan wie uit statusoverwegingen leerwegondersteunend onderwijs zou worden onthouden. Dan hadden we pas echt een probleem gehad.

Deel dit artikel