19 juli 2024

Snelgroeiende HAS Hogeschool wil ‘ademgebouw’ met andere scholen

DEN BOSCH | NIEUWS | Aan de gestage groei van HAS Hogeschool in Den Bosch lijkt geen eind te kennen. Door en toename van het aantal studenten is (opnieuw) uitbreiding van de huisvesting nodig.

De instelling heeft nu het plan om samen met andere scholen een zogeheten ‘ademgebouw’ te realiseren aan de Onderwijsboulevard. Dat is een gebouw dat ruimte biedt voor onderwijs en voor startende ondernemers.

Het huisvestingsplan is een van de onderwerpen die op de gezamenlijke agenda staan van HAS en van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Beide besturen hebben op 20 september een convenant afgesloten om te komen tot een intensievere samenwerking. Het convenant is een uitwerking van de ambitie van de lokale overheden om van Noordoost Brabant een innovatieve topregio in de agro- & foodketen te maken.
De gemeente ’s Hertogenbosch en HAS Hogeschool spelen daarbij een leidende rol. Samen willen ze de onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten in Den Bosch uitbreiden en de samenwerking met bedrijven verbreden. Ook willen ze de uitstraling van ’s-Hertogenbosch en de regio op het terrein van voeding en groene ruimte versterken.

Huisvesting studenten
Behalve de huisvesting van de hogeschool staat ook de huisvesting van studenten op de agenda. Niet alleen voor reguliere studenten maar ook voor buitenlandse studenten en voor pas afgestudeerden. Een mogelijke oplossing wordt gezocht in de ombouw van leegstaande (kantoor)gebouwen.

Andere afspraken uit het convenant:

–    Gemeente en HAS Hogeschool gaan de evenementen ‘Food Design Experience’ en het HAS Year Event opwaarderen. Het doel daarvan is om de regio steviger op de kaart te zetten als excellente agrofood-regio. Daarnaast ontwikkelen ze samen met 5-Sterren Noordoost-Brabant een nieuwe jaarlijkse innovatiebeurs voor de agrofood-sector.
–    HAS Hogeschool gaat intensiever samenwerken met Helicon MBO Groen en andere Bossche organisaties, die actief zijn in praktijkgericht onderzoek en advies op het gebied van agro, food en groene ruimte.
–    Gemeente en HAS Hogeschool gaan ’s-Hertogenbosch benutten als proeftuin voor innovatieve ontwikkelingen. Dit vindt al plaats via gezamenlijke projecten voor stadslandbouw en gezonde voeding. Een  nieuw initiatief is de realisatie van een proeffaciliteit voor de kweek van insecten.

Over HAS
HAS Hogeschool is al 65 jaar in ’s-Hertogenbosch gevestigd en is uitgegroeid tot hét hbo-centrum van Zuid-Nederland op het terrein van agro, food en groene ruimte. De hogeschool groeit de laatste jaren met bijna 20% per jaar en trekt steeds meer internationale studenten aan. HAS Hogeschool heeft ondernemerschap hoog in het vaandel staan: de hogeschool werkt intensief samen met het bedrijfsleven en moedigt haar studenten actief aan om zelf ondernemer te worden. Ook is de HAS steeds actiever in allerlei onderzoeks- en innovatieprojecten, op het terrein van bijvoorbeeld groene materialen, voeding en gezondheid en food design.

Naar verwachting kan HAS Hogeschool dit jaar zo’n 900 nieuwe studenten inschrijven. Vorig jaar waren er dat 770 en in 2011 waren het er 648.  Een reactie van Jan Denissen, lid van het College van Bestuur, hierop: “Onze bestaande opleidingen zijn populair, onder meer Toegepaste Biologie en de food-opleidingen Voedingsmiddelentechnologie en Food Design & Innovation doen het heel goed. Daarnaast komt de stijging ook door de twee nieuwe opleidingen Geo Media & Design en International Food & Agribusiness die vorig jaar voor het eerst gestart zijn, en onze nieuwe vestiging in Venlo die deze maand is opengegaan.”

HAS Hogeschool telde in 2008 nog 1594 studenten, vorig jaar waren er dat al 2334. Ondanks die spectaculaire groei is HAS een kleintje onder de groten. Fontys telt 40.000 studenten, Avans 29.000.

[Bron: o.a. persbericht]

V.l.n.r. Jan Denissen (lid College van Bestuur HAS Hogeschool), Ton Rombouts (burgemeester Gemeente ’s-Hertogenbosch), Dick Pouwels (voorzitter College van Bestuur HAS Hogeschool) en Jan Hoskam (wethouder Gemeente ’s-Hertogenbosch).

Deel dit artikel