20 april 2024

Ex-lector Delnooz stapt naar de rechter in geschil met Avans Hogeschool

BREDA | NIEUWS | Update | Lector dr. Paul Delnooz, tot voor kort verbonden aan Avans Hogeschool, heeft zijn voormalige werkgever voor de rechter gedaagd. Over het geschil van mening doen beide partijen er het zwijgen toe ‘omdat de zaak nu onder de rechter is’. De behandeling van de zaak staat gepland op 8 september.

In september 2010 is Delnooz benoemd tot lector van het lectoraat De Innovatieve Opleidingsschool van de pabo van Avans Hogeschool in Breda. De benoeming van een lectoraat geldt voor een periode van vier jaar, waarna verlenging met een nieuwe periode mogelijk is. Zover is het niet gekomen. Delnooz heeft recent zijn functie plotseling neergelegd, naar verluidt vanwege een diep meningsverschil met de directie van de pabo. Over de aard van dat geschil doen betrokkenen geen mededelingen. Het zou niet om het functioneren van Delnooz gaan, want zijn werk is door Avans eerder als uitstekend beoordeeld. In 2012 werd hij nog door zijn hogeschool voorgedragen als landelijk lector van het jaar.

Delnooz werkte als lector aan de ontwikkeling van zijn theorie om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren: de Creatieve Actie Methodologie. Kern daarvan is dat je bij leerlingen, studenten en leraren het vermogen ontwikkelt om kritisch te leren denken. De Avanslector werkte samen met schoolbesturen in West-Brabant om de CAM-methode in te voeren op een aantal scholen.

Recent nog zou besloten zijn om het project verder uit te breiden op de scholen van de besturen van INOS in Breda en de Lowijs Perquinstichting in Bergen op Zoom. Leerlingen op een aantal basisscholen zouden gedurende acht jaar onderwijs krijgen op basis van de CAM-methode. Gezien de langdurige omvang van het project zou dat een schat aan wetenschappelijk materiaal opleveren. Door het vertrek van Delnooz staat het project op losse schroeven.

Jan Aarts, lid van het college van bestuur van INOS, betreurt de gang van zaken, maar zijn bestuur is geen partij in de kwestie. “Wij hebben een goede relatie met de pabo en met Delnooz en wij willen met beiden doorgaan.” Delnooz maakt als privépersoon deel uit van de interne kenniskring van INOS ‘onderwijsvaardigheden in de 21e eeuw’ en daarin komt wat Aarts betreft geen verandering. Ook zal het vertrek van Delnooz bij de pabo geen het effect hebben op de lopende innovatieprojecten. “We doen meer pilots dan met de CAM-methode.”

UPDATE: Op grond van de beschikbare informatie was aanvankelijk het beeld dat Delnooz de zaak bij de rechter aanhangig heeft gemaakt. Dat blijkt niet zo te zijn geweest. Avans Hogeschool heeft als werkgever bij de rechter ontbinding van het arbeidscontract van de lector gevraagd.

Zie ook:
> Interview met Delnooz: ‘Passieve student krijgt impuls van kritisch leren denken’ [2012]
> Installatie lector Delnooz [2011]

Deel dit artikel