29 februari 2024

Geld van scholen voor een skybox van Twente, kan dat?

BLOG | Een skybox huren bij FC Twente en dat uitleggen als een belangrijk maatschappelijk initiatief. Je staat er telkens weer versteld van dat er bestuurders zoals bij Consent in Enschede zijn die het contact met de werkelijkheid verloren zijn. En die hun huiswerk niet hebben gedaan.

Om met het eerste te beginnen. Al enkele jaren op rij komen er signalen uit het primair onderwijs dat het steeds moeilijker wordt om de eindjes aan elkaar te knopen. Ook het schoolbestuur Consent heeft al flink de broekriem moeten aanhalen. Dan is het toch raar om 45.000 euro (in 2012) te steken in een project dat – mede – bestaat uit de huur van een skybox. Je wekt dan toch op zijn zachtst gezegd de indruk dat het onderwijs, of in ieder geval bij Consent, helemaal niet in hoge nood verkeert.

En dan nu het huiswerk. In januari 2010 werd bekend dat Stichting Meerwerf Basisscholen in Den Helder de lokale basketbalclub 8000 euro betaalde voor shirtreclame. Als tegenprestatie mochten leerlingen meedoen aan sportieve activiteiten. De toenmalige staatssecretarissen Dijksma (afkomstig uit Enschede…) en Van Bijsterveldt tikten het bestuur op de vingers. Het geld van het rijk is immers bedoeld voor onderwijsactiviteiten.

Sponsoring door een school is dus uit den boze en sponsoring van een school mag alleen onder strikte voorwaarden. Een skybox is, hoe je het ook wendt of keert, een vorm van externe sponsoring; de club spekt met deze inkomsten de kas. Als tegenprestatie komen spelers van Twente langs op de scholen. De kwestie Den Helder had bij het bestuur een lichtje moeten laten branden. Zo bezien zit het bestuur van Consent fout en is een gele kaart op zijn plaats. (Consent is een groot openbaar schoolbestuur in Enschede en omgeving met 33 scholen voor (speciaal) basisonderwijs).

De skybox is trouwens niet de enige zeperd van Enschede. De ambitieuze scholingsboulevard (voortgezet onderwijs en mbo) draait uit op financieel miljoenenfiasco.

> Lees hier ‘Basisschool mag niet sponsoren met geld van de overheid’

> Lees hier de verklaring van Consent

Deel dit artikel