14 juni 2024

Eerste Kamer akkoord, passend onderwijs gaat definitief door

DEN HAAG | NIEUWS | De Eerste Kamer heeft op 9 oktober 2012 het wetsvoorstel passend onderwijs aangenomen. Daarmee is deze ingrijpende herziening van het onderwijs voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een feit.

Een verregaande verandering is dat scholen voortaan een zorgplicht hebben naar zorgleerlingen. Om daar uitvoering aan te kunnen geven zijn scholen ondergebracht in regionale samenwerkingsverbanden. De wet wordt gefaseerd ingevoerd, vanaf 1 augsutus 2014 geldt de zorgplicht voor de scholen.

De nieuwe wet heeft de afgelopen jaren voor flink wat beroering gezorgd. Vooral vanwege een onverwachte bezuiniging van 300 miljoen euro. Er zouden duizenden ontslagen vallen. Tot
tweemaal toe (in Nieuwegein en in Amsterdam) werd daar massaal tegen
geprotesteerd door het onderwijsveld. Zonder resultaat overigens. Pas door de val van het kabinet in april 2012 en het daarop aansluitende Lenteakkoord ging er alsnog een streep door de maatregel.

> Meer over het aannemen van het wetsvoorstel op de site van de Rijksoverheid

Lees ook: Beleid passend onderwijs dwingt scholen in een spagaat [maart 2011]

In Noordoost-Brabant flinke stap vooruit met passend onderwijs

Film laat helder zien wat in Breda passend onderwijs is

Nieuwe wetgeving passend onderwijs biedt nieuwe kansen! [maart 2012]

Op basisschool De Regenboog in Schijndel doen ze al aan passend onderwijs

Deel dit artikel