19 juli 2024

Ouders tevreden over experimenten met onderwijstijd

DEN HAAG | NIEUWS | Ouders met kinderen op een school die meedoet aan een experiment van andere schooltijden zijn tevreden over de gang van zaken.

Dat schrijft minister Van Bijsterveldt (Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer. Daarin geeft ze een tussenstand van het verloop van het experiment dat op 1 augustus 2011 is ingegaan. De proef komt voort uit de wens om de schooltijden beter te laten aansluiten bij het leef- en werkpatroon van de ouders. Het experiment bestaat uit twee onderdelen.

Flexibilisering onderwijstijd
Zeven basisscholen doen mee aan het experiment flexibilisering onderwijstijd. Binnen het experiment mogen scholen afwijken van twee wettelijke regels: de verplichte centrale zomervakantie en de schoolweek van minimaal 5 dagen. Dit experiment duurt tot 1 augustus 2014.
De zeven scholen innoveren niet alleen wat betreft de onderwijstijd, maar ook op andere gebieden, zoals de integratie van onderwijs en opvang.

Uit een monitor van dit experiment blijkt onder meer dat de scholen meer onderwijstijd gebruiken dan volgens de wet verplicht is. Dat verheugt de minister zeer, schrijft ze. ‘Hiermee gaat flexibiliteit voor ouders hand in hand met een belangrijk instrument om de onderwijskwaliteit te borgen, namelijk voldoende onderwijstijd.’

De Onderwijsinspectie heeft alle scholen bezocht en stelt dat het nog te vroeg is om uitspraken over de onderwijskwaliteit te doen omdat een deel van de scholen nog maar net van start is gegaan. Ouders zijn zeer positief over het experiment om, de andere schooltijden hen in staat stellen om privé, school en werk beter te combineren.

5-gelijkedagenmodel
In dit model hebben alle vijf schooldagen dezelfde lengte en hebben leerlingen een korte middagpauze. Het 5-gelijkedagenmodel leidt, net als de flexibele onderwijstijden, in het algemeen tot tevredenheid bij de betrokkenen. Aan dit experiment doen twintig scholen mee, waaronder vier uit Brabant. Een meerderheid van de ouders geeft aan dat zij hun werk beter kunnen combineren met hun rol als ouder. Ook voor deze monitor geldt dat het nog te vroeg is om harde concluderende uitspraken over de effecten te doen.

Buiten het experiment
Buiten het experiment van het 5-gelijkedagenmodel zijn er steeds meer scholen/kinderopvang die hiermee werken. Dat kan namelijk binnen de bestaande regels. Volgens een onderzoek van Oberon in 2011 zijn er nu meer dan 1350 scholen die de traditionele schooltijden vaarwel hebben gezegd. In een enquête heeft ongeveer tachtig procent van de directeuren aangegeven voorstander te zijn van nieuwe tijden en het gelijkedagenmodel is favoriet. Ook in een recente steekproef van DUO Onderwijsonderzoek komt deze trend naar voren.
In Tilburg werkt basisschool De Boemerang in stadsdeel de Reeshof al sinds 2006 met het 5-gelijkdagenmodel en dat tot tevredenheid van betrokkenen.

> Ga hier naar de brief van de minister en de onderzoeken

> Ga hier naar het rapport van DUO Onderwijsonderzoek

> Ga hier naar website Andere Schooltijden

Deel dit artikel