19 april 2024

Symposium over doordecentralisatie onderwijshuisvesting in Breda

BREDA | NIEUWS | Wat zijn de resultaten van vier jaar doordecentralisatie van het voortgezet onderwijs in Breda? Welke trends zijn hiermee in het Nederlandse voortgezet onderwijs gezet?

Deze en andere vragen komen aan bod tijdens het symposium ‘Doordecentralisatie Huisvesting Voortgezet Onderwijs Breda’ dat op dinsdagavond 19 februari plaatsvindt in het Onze Lieve Vrouwe Lyceum in Breda. Het symposium is georganiseerd door besturenoverleg voor Primair en Voortgezet Onderwijs in het kader van Breda Onderwijsstad.

Prof. dr. Paul Schnabel, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau geeft tijdens het symposium zijn reflectie op de onderwijspraktijk in Breda. In een viertal workshop gaan leerlingen, ouders, docenten, schooldirecties, bestuurders en lokale politici met elkaar in gesprek over de verschillende aspecten van de doordecentralisatie.

Vier jaar geleden is de verantwoordelijkheid voor de huisvesting van de scholen in het voortgezet onderwijs in Breda verlegd van de gemeente naar het collectief van de schoolbesturen. Daartoe is Building Breda, Coöperatie voor onderwijshuisvesting VO, opgericht. Deze vorm is uniek voor Nederland. Het voortgezet onderwijs in Breda werkt intensief samen en is in het belang van de talentontwikkeling van kinderen geprofileerd op thema’s. Zo is er een Technasium gekomen, een Sportcollege, een school met een cultuurprofiel, een Internationale school en komt er een campus met een diversiteit aan didactische werkvormen.

Stimulans
Wethouder Boelema van Onderwijs: “Breda loopt voorop in de doordecentralisatie van onderwijshuisvesting. Je ziet dat scholen in het voortgezet onderwijs veel meer samenwerken en dat ze zich beter kunnen profileren en specialiseren. Dat komt ten goede aan de leerlingen die zo hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. We zijn nu ook de doordecentralisatie voor het primair onderwijs aan het voorbereiden want ik zie dat die eigen verantwoordelijkheid van scholen en schoolbesturen heel goed werkt en dat het een extra stimulans geeft aan de kwaliteit van het onderwijs”

Na de lezing door Paul Schnabel worden een viertal thema’s behandeld in workshops. Wat zijn de voors en tegens van doordecentralisatie aan het collectief versus het individuele schoolbestuur? Is regulering van leerlingenstromen een inperking van de keuzevrijheid van ouders en leerlingen? Moet er sprake zijn van concurrentie of van competitie? Zijn we met de profilering de verzuiling voorbij?
[Bron: persbericht]

Titel: Symposium Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting Breda
Tijdstip: dinsdag 19 februari 2013 van 17.30 tot 22.00 uur
Plaats:  Onze Lieve Vrouwelyceum, Paul Windhausenweg 11, Breda
Aanmelden: http://fd8.formdesk.com/inos1/symposium

Deel dit artikel