20 mei 2024

Katholieke school in Veldhoven na fusie neutraal

VELDHOVEN | NIEUWS | De fusie tussen de basisscholen Jan Ligthart (algemeen bijzonder) en De Poolster (katholiek) in Veldhoven heeft geresulteerd in een brede basisschool met de naam EigenWijs. De identiteit van deze school is neutraal.

Dat meldt de school op haar website. Een speciale werkgroep identiteit heeft onderzoek gedaan naar de betekenis van het begrip ‘neutraal’ en wat de uitgangspunten van de inhoudelijke visie zijn. ‘Neutraal betekent dat de school geen religieuze of onderwijskundige grondslag heeft. Alle leerkrachten, leerlingen en ouders, zijn welkom in deze vorm van het onderwijs. En hun visies worden gerespecteerd’, aldus de school.

Op EigenWijs is er aandacht voor verschillende achtergronden, religies en levensbeschouwingen.
‘Ons aanbod zal dus meer en meer gericht zijn op de basiskennis, vaardigheden en houding die nodig zijn om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving. We willen kinderen kennis laten maken met begrippen als democratie, grond- en mensenrechten, duurzame ontwikkeling, conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit.’

Ook sbo-school De Verrekijker gaat deel uitmaken van de nieuwe brede school Veldhoven Midden. De Poolster had vorig jaar 47 leerlingen, de Jan Ligthart 285. De scholen vallen onder het bestuur van Veldvest dat bij de overheid bekendstaat als een stichting op katholieke grondslag. Tot Veldvest behoren ook scholen op protestants-christelijke en algemeen bijzondere (neutrale) grondslag.

Eind augustus baarde het Bossche schoolbestuur Signum opzien met het voornemen om de signatuur van de stichting te veranderen van katholiek in bijzonder neutraal.

Deel dit artikel