19 april 2024

Vijf nieuwe lectoren bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg

Fontys Lerarenopleiding in Tilburg

TILBURG | NIEUWS | Op de Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT) zijn met ingang van deze maand vijf nieuwe lectoren aan de slag gegaan. Daarmee komt het totale aantal lectoren op acht.

Dat meldt Quinta Kools, een van de lectoren, op de site van de hogeschool. De vijf nieuwe lectoraten zijn: Meesterschap,  Bètadidactiek, Vreemde talendidactiek, Vakdidactiek van de gammavakken en Beroepsethiek van de leraar. Dit laatste lectoraat  heeft een werkterrein dat zich uitstrekt over alle lerarenopleidingen van Fontys. Het gaat over de beroepsethiek van leraren in het  basisonderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en speciaal onderwijs. De standplaats van dit lectoraat is bij FLOT in Tilburg.

Met het aanstellen van lectoren krijgt het praktijkgeorienteerde onderwijsonderzoek een flinke impuls. Het fenomeen lectoraat bestaat sinds 2001. Het oogmerk is om op deze manier de brede kwaliteit van het hbo te verbeteren. Belangrijk is dat er een nauwe band is met de beroepspraktijk en met de omgeving. Dat komt onder meer tot uiting in kenniskringen rondom het lectoraat waarvan o.a. vertegenwoordigers van het werkveld deel uit kunnen maken.

Het lectorenteam van FLOT bestaat uit de volgende personen:
Lectoraat Eigentijds toetsen en beoordelen – Dr. Desirée Joosten-ten Brinke
Lectoraat Professionaliteit van de beroepsgroep leraren en lerarenopleiders – Dr. Ir. Quinta Kools
Lectoraat Taal en diversiteit – Dr. Anne Kerkhoff
Lectoraat ‘Meesterschap’ – Dr. Bob Koster
Lectoraat Bètadidactiek – Dr. Rutger van de Sande
Lectoraat Vreemde talendidactiek in veranderende leeromgeving – Dr. Kristi Jauregi
Lectoraat Vakdidactiek van de gammavakken – Dr. Tine Beneker
Lectoraat Beroepsethiek van de leraar  (overkoepelend lectoraat voor alle lerarenopleidingen van Fontys) – Dr(s). Wouter Sanderse

Het lectoraat Leerstrategieën is beëindigd vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de lector, dr. Sanneke Bolhuis. De Fontys pabo’s hebben twee lectoren die zich bezighouden met het thema ‘Leren en Innoveren’. De lectoren zijn dr. Anje Ros en dr. Anouke Bakx.

> Ga hier naar meer informatie over de lectoraten van FLOT

> Lees ook een interview met lector Joosten ‘Toetsen is een onderschoven kindje’ [2011]

Deel dit artikel