29 februari 2024

Directie pabo: Doe iets voor werkloze jonge leerkracht

EINDHOVEN | NIEUWS | Het ministerie van Onderwijs zou schoolbesturen ruimte moeten geven om extra jonge leerkrachten aan te stellen. Afgestudeerden van de pabo vinden momenteel moeilijk een baan en daardoor dreigen talenten voor het onderwijs verloren te gaan.

Dat stelt Harry van de Ven, lid van de directie van de Fontys Hogeschool Kind en Educatie. Om uiteenlopende redenen zijn er op dit moment in het zuiden nauwelijks vacatures. Dat heeft onder andere te maken met financiële krapte bij besturen en het feit dat leerkrachten hun pensioendatum hebben vooruitgeschoven. “Maar hoe dan ook gaan vanaf 2015 die vacatures alsnog ontstaan en zal de vraag naar nieuwe leerkrachten sterk toenemen.”, aldus Van de Ven.

Maar omdat jonge leerkrachten die net hun diploma hebben behaald nu niet aan de bak komen dreigt een scenario uit het verleden zich te herhalen. “Een klein deel studeert verder voor bijvoorbeeld een masterdiploma. Anderen zoeken hun toekomst in andere sectoren. Onze afgestudeerden zijn vanwege hun brede focus ook buiten het onderwijs geliefd”, zegt Astrid Venes, eveneens lid van de directie van de HKE.

“Die talenten ben je dus kwijt voor het onderwijs. Dat is doodzonde, ook vanwege het geld dat in de studie is geïnvesteerd. Het ministerie zou extra moeten investeren zodat scholen deze jonge leerkrachten additioneel in de formatie kunnen opnemen. Per regio zouden daar afspraken over gemaakt moeten worden. Dat geld verdient de overheid binnen een paar jaar terug”, aldus Van de Ven.

Eeuwwisseling
Het schrikbeeld dat hem voor ogen staat is wat er rond de eeuwwisseling gebeurde. Omdat er toen ook een fors tekort aan leerkrachten ontstond begon het ministerie een grote campagne om zoveel mogelijk jongeren naar de pabo te lokken. Van de Ven: “Iedereen was welkom, maar niet iedereen heeft het in zich om een goede leraar te worden. Die actie is desastreus voor het aanzien van het beroep geweest.”
Venes: “Het imago van de pabo is verbeterd, de lat ligt hoog. Dat moeten we over een paar jaar niet in de waagschaal leggen omdat we onvoldoende waren voorbereid op de grote uitstroom van oudere leerkrachten.”

Startbekwaam
Er is nog een reden, leggen Venes en Van de Ven uit, om nu al extra plaatsen te creëren voor jonge leerkrachten. “Studenten die van de pabo afkomen zijn startbekwaam, ze zijn niet onmiddellijk volledig inzetbaar. Pas na vier jaar zijn ze vakbekwaam, ze hebben die eerste jaren nog begeleiding nodig. Een mooie taak voor oudere leerkrachten. Daarmee kun je ook bereiken dat het aantal jonge leerkrachten dat in de eerste jaren afhaakt wordt teruggedrongen.”

> Lees ook:

Forse stijging van docenten met ww-uitkering in Brabant [2012]

Minister: Geen aparte maatregelen voor jonge werkloze docenten [2012]

Deel dit artikel