17 juni 2024

Hogeschool De Kempel begint met academische pabo

HELMOND | NIEUWS | Update | Hogeschool De Kempel start in augustus 2013 met een academische pabo in samenwerking met de Open Universiteit. Daarmee is de eerste Brabantse academische pabo een feit.

De academische pabo is bedoeld om te voorzien in een groeiende behoefte aan universitair opgeleide leerkrachten. De opleiding is ooit bedacht door de Utrechtse hoogleraar onderwijskunde Theo Wubbels. Hij zag dat op de pabo steeds minder vwo’ers instroomden. Volgens Wubbels omdat de pabo te weinig uitdaging biedt voor studenten die wat meer aankunnen. Tegelijkertijd zag hij dat er in de basisschool behoefte is aan leerkrachten die beschikken over onderzoeksvaardigheden.

In 2008 startte de Universiteit Utrecht in samenwerking met de Hogeschool van Utrecht de eerste academische pabo van Nederland. Daarna zijn er vele initiatieven gevolgd, maar niet in Brabant. Dat kwam onder meer doordat er geen universiteit is met educatieve opleidingen. De pabo’s van Fontys, Avans en De Kempel bieden als alternatief wel een plusprogramma aan voor de talentvolle studenten.

De Open Universiteit – een instelling die universitair afstandsonderwijs biedt – is inmiddels met een aantal reguliere pabo’s een samenwerking voor een academische pabo begonnen. Op 13 november bijvoorbeeld beginnen de eerste studenten hun opleiding aan de Academische Pabo van De Nieuwste Pabo in Sittard. En volgend jaar volgt dan De Kempel. Volgens een woordvoerder van de Open Universiteit worden er bovendien gesprekken gevoerd met een andere pabo in deze provincie.

Universitair bachelorniveau
Studenten aan een academische pabo doen enerzijds het reguliere programma en anderzijds een universitair bachelortraject. Dat programma bestaat uit acht modules op wetenschappelijk bachelorniveau, waarin onderwijskundige kennis, academische vaardigheden en onderzoeksvaardigheden centraal staan. Aan het eind van de opleiding heeft de student een hbo-diploma leraar basisonderwijs en een ‘toegangsbewijs’ om de masteropleiding Onderwijswetenschappen aan de OU te volgen.

Marion de Bie, docent/onderwijsontwikkelaar aan de OU, erkent dat die combinatie een pittig programma is. Maar de ervaringen elders wijzen uit dat studenten dat wel aankunnen. Het kenmerk van de OU is dat studenten thuis studeren en slechts af en toe naar een bijeenkomst gaan. Ze volgen dus geen colleges zoals reguliere studenten. De studenten van de academische pabo krijgen wel meer ondersteuningsbijeenkomsten dan gebruikelijk bij de OU.

Kruisbestuiving
De Bie wijst er nadrukkelijk op dat de academische pabo niet alleen openstaat voor leerlingen die van de middelbare school komen, maar ook voor leerkrachten die hun kennis en vaardigheden op een hoger niveau willen brengen. Volgens De Bie levert de gemengde populatie een aardige kruisbestuiving op. “De wisselwerking tussen studenten en ervaren leerkrachten tijdens de bijeenkomsten heeft voor beide partijen voordelen. De ervaren leerkrachten tillen de onervaren studenten naar een hoger niveau. De studenten brengen actuele kennis en inzichten uit de pabo opleiding die zij volgen in.”
Op deze manier dragen zowel de jonge als de ervaren leerkrachten bij aan het streven om meer scholen excellent te laten presteren. En dat is in lijn met de voornemens in het recente regeerakkoord, stelt De Bie vast.

Masteropleiding
Na het afronden van de academische pabo hoeft de afgestudeerde niet meteen door te gaan met de masteropleiding Onderwijswetenschappen. Hij of zij kan er voor kiezen om eerst een paar jaar ervaring op te doen. Het handige van de Open Universiteit is dat de student het te volgen programma kan afstemmen op de eigen situatie. De Bie wijst erop dat er nog twee voordelen zitten aan studeren op de OU. Voor een mastertraject wordt slechts een kleine toeslag op het collegegeld berekend. En ook studenten op de pabo die een havo- of mbo-diploma hebben, kunnen aan de academische pabo studeren als blijkt dat ze het niveau aankunnen. De OU kent namelijk een drempelloze instroom. Tot slot wijst De Bie er op dat er voor de financiering een beroep kan worden gedaan op de Lerarenbeurs.

> Meer informatie op site van de Lerarenuniversiteit van de OU

> Lees ook:

Excellente pabostudenten kunnen traject gedragsspecialist volgen [2010]

Paboplus van Fontys van start met 22 studenten [2010]

 

Deel dit artikel