18 april 2024

Prof. Rob Martens volgt bij NIVOZ prof. Luc Stevens op

Luc Stevens en Rob Martens

UTRECHT | NIEUWS | Stichting NIVOZ (Nederlands Instituut voor Onderwijs- en Opvoedingszaken) heeft in prof. dr. Rob Martens per 1 januari 2018 een nieuwe wetenschappelijk directeur gevonden. Martens (53), tevens hoogleraar bij het Welten-instituut van de Open Universiteit, vult de ruimte in die wordt vrijgemaakt door prof.dr. Luc Stevens. Bijna vijftien jaar na oprichting van de stichting doet Stevens binnenkort een stap terug.

Luc Stevens (76) is de founding father van stichting NIVOZ dat in 2003 door hem werd opgericht na zijn emeritaat als hoogleraar orthopedagogiek aan de Universiteit van Utrecht. De pedagogische visie van Stevens is geïnspireerd door en heeft zich ontwikkeld tijdens zijn werk met kinderen met leer- en motivatieproblemen. Inmiddels hebben vele wetenschappers, leraren en schoolleiders bijgedragen aan de ontwikkeling van NIVOZ en haar missie: leraren en schoolleiders sterken in de uitvoering van hun pedagogische opdracht. Daar behoort ook Rob Martens toe.

Volgens Rob Martens sluit hij zich aan bij een unieke stichting, die in deze complexe tijd misschien wel meer dan ooit zijn betekenis heeft. ‘Er ligt een serieuze taak om scholen en onderwijsprofessionals te helpen en te gidsen bij de grote uitdagingen en veranderingen waar we als samenleving voor staan en waarin het onderwijs een cruciale rol speelt. NIVOZ bekleedt als onafhankelijke vrijplaats een bijzondere positie in het gesprek over goed onderwijs.’

Pedagogisch denken

In de praktijk van onderwijs en opvoeding is er een groeiende behoefte aan pedagogisch denken, pedagogische reflectie en betekenisvolle pedagogische theorie, zo constateert Rob Martens die zijn werkweek zal verdelen over het Welten-instituut en NIVOZ, maar vooral gelooft in de samenwerking. ‘De Open Universiteit heeft als wettelijke taak een bijdrage te leveren aan de innovatie van het (hoger) onderwijs. Dat sluit natuurlijk goed aan bij wat NIVOZ doet.’

Het Welten-instituut van de OU heeft specifiek als doel om onderwijsonderzoek te doen. Martens, die er vanaf 2014 hoogleraar en programmaleider is: ‘Er is in het denken van wetenschappelijk onderzoek sprake van verschuiving. We zien daarbij dat er steeds meer gestreefd wordt naar (wetenschappelijk) onderzoek dat aantoonbare maatschappelijke impact heeft, dat ‘gevaloriseerd’ kan worden. Deze nieuwe samenwerking met NIVOZ sluit heel goed aan op deze ontwikkeling. Zo’n samenwerking kan ook gestalte krijgen op het gebied van opleidingen. Immers, zowel het Welten-instituut als NIVOZ bieden opleidingen voor docenten.’

Leiderschap

NIVOZ richt zich in haar trajecten pedagogische tact en pedagogisch leiderschap vooral op de waartoe-vraag van onderwijs en op de persoon die de leraar of schoolleider is in relatie tot het pedagogisch handelen. Het gesprek wordt gevoerd op onderwijsavonden en Masterclasses en door blogs en verhalen van leraren, schoolleiders en praktijkmensenmet duiding vanuit theorie en onderzoek. Daarnaast wordt er studie en onderzoek gedaan naar legitimerende bronnen en praktijk vanuit de NIVOZ.

Tot slot heeft NIVOZ de leerstoel ‘Pedagogische dimensies voor onderwijs, opleiding en vorming’ op de Universiteit voor Humanistiek mogelijk gemaakt. Hoogleraar Gert Biesta – een vooraanstaand onderwijsdenker – bekleedt tot en met april 2021 deze leerstoel.

Martens’ specialismen zijn onderwijsvernieuwing, motivatieprocessen en docentprofessionalisering.  Luc Stevens zal in de overdracht naar de nieuwe wetenschappelijk directeur een rol spelen en ook niet per direct zijn werkzaamheden stoppen, zo geeft Taus aan. ‘Luc Stevens blijft betrokken bij het NIVOZ en zal zich concentreren op een aantal projecten. In maart organiseren we een symposium en een speciale onderwijsavond om stil te staan bij zijn aftreden als directeur en de komst van Rob Martens.’

Rob Martens is ooit begonnen als onderwijspsycholoog aan de Radboud Universiteit en is ook werkzaam geweest bij de Universiteit Leiden. Vanaf 2008 is hij verbonden aan de Open Universiteit in diverse functies. Hij zal formeel twee dagen per week aan NIVOZ verbonden zijn.

[Bron: persbericht]

www.nivoz.nl

www.hetkind.org

 

Deel dit artikel