18 april 2024

Versterking mbo in Den Bosch moet harde resultaten opleveren

IMG_0733DEN BOSCH | NIEUWS | Het Koning Willem 1 College (KW1C), Helicon Opleidingen en de gemeente ’s-Hertogenbosch hebben samen afgesproken dat ze een flink aantal maatregelen nemen om de kansen van mbo-studenten op de arbeidsmarkt te vergroten. En om te laten zien dat het menens is zijn tien thema’s geformuleerd die over drie jaar tot concrete resultaten moeten leiden.

Het is al vaker gesignaleerd, het middelbaar beroepsonderwijs is voor veel jongeren een belangrijk scharnierpunt naar een baan. Maar ondanks dat veel studenten dat traject succesvol doorlopen, zijn er nog veel die allerlei hindernissen moeten nemen, wat hun kans op succes verkleint. Door de handen ineen te slaan willen deze drie partijen, in samenwerking met andere scholen en het bedrijfsleven, een paar flinke stappen voorwaarts zetten.

Het is voor het eerst dat gemeente en mbo in Den Bosch dergelijke agenda hebben opgesteld. Op het Koning Willem 1, dat een breed palet aan beroepsopleidingen aanbiedt, zitten ongeveer 13.500 studenten. Bij Helicon (groen onderwijs) gaat het om ruim 1400 studenten. Het overgrote deel van deze studenten is overigens niet afkomstig uit de gemeente ’s-Hertogenbosch, maar uit de regio of verder weg.
En eveneens het overgrote deel van die studenten volgt een zogeheten bol-opleiding, studeren in combinatie met een stage, zowel bij het KW1C als bij Helicon. Dat is – ook landelijk – een trend. Steeds minder studenten kiezen voor bbl: een combinatie van studeren en werken.

In de lokale agenda van het Koning Willem I College en Helicon Opleidingen en gemeente ’s-Hertogenbosch staan drie hoofdonderwerpen centraal:
– Onderwijs en opleiding goed zijn afgestemd op de toekomstige arbeidsmarkt.
– School en beroepspraktijk met elkaar worden verbonden.
– De overgangen van vmbo naar mbo, van mbo naar hbo en van mbo naar de arbeidsmarkt soepel verlopen. Zo zijn er kansen voor iedere jongere. Ook voor hen die extra hindernissen op hun pad tegenkomen

De tien thema’s waar de drie partijen stevig op in gaan zetten zijn de volgende:
Beter onderwijs:
–    Breder opleiden (met aandacht voor de 21e-eeuwse vaardigheden: denkvaardigheden, mediawijsheid en ondernemerschap en ondernemendheid.)
–    Toekomstgerichte leerwegen (o.a. introductie gecombineerde leerweg tussen bol en bbl)
–    Meertalig onderwijs en internationalisering (ook afstemming met voortgezet onderwijs dat in Den Bosch geen tweetalig programma aanbiedt)
–    Een goed en veilig pedagogisch klimaat (o.a. ouderbetrokkenheid, professionalisering docenten)
Voorbereiden op werk:
–    De school en de samenleving (o.a. leren meer laten plaatsvinden buiten de school)
–    Een stevige entreeopleiding (o.a. aanbod meer afgestemd voor de doelgroep, grotendeel jongeren voor wie dit eindonderwijs is)
–    Passende stages en leerbanen
Kansen voor iedere jongere:
–    Betrokken begeleiding voor kwetsbare jongeren
–    Doorlopende lijnen (o.a. meer aandacht voor tweedekansers)
–    Hindernissen overwinnen (Persoonlijke omstandigheden zijn geen belemmering bij het doorlopen van de schoolloopbaan)

Op maandag 19 oktober is de gezamenlijke agenda gepresenteerd en ondertekend. Dat gebeurde op het Koning Willem I College. Directeur Jeanette Noordijk van het Koning Willem I College, directeur Stan Vloet van Helicon Opleidingen en wethouder Onderwijs Eric Logister zetten hun handtekening onder het document. De agenda heeft als titel ‘Samen verder’.
[Bron: o.a. persbericht; rapportage]

Deel dit artikel