20 april 2024

Mondriaan College en Het Hooghuis in Oss mogelijk samen

OSS | NIEUWS | Het Mondriaan College in (openbaar; Oss) en Het Hooghuis (katholiek; Oss, Heesch, Ravenstein) zijn in gesprek over een verregaande vorm van samenwerking. Een fusie wordt niet uitgesloten. Het Maaslandcollege (OMO), dat fors is gegroeid, doet niet mee.

Dat hebben de directies van beide middelbare scholen bekendgemaakt. In het voorjaar worden de resultaten van de besprekingen gepresenteerd en als alles volgens plan loopt is de samenwerking vanaf augustus 2013 een feit. Directe aanleiding voor de gesprekken is het gestaag dalende leerlingenaantal van het Mondriaan College. Maar ook het Hooghuis houdt er rekening mee dat door krimp in de regio het aantal leerlingen in de nabije toekomst af gaat nemen.

Het Mondriaan College (vmbo-t, havo, vwo) telde vorig jaar 1249 leerlingen. Op het hoogtepunt in 2009 waren er dat er 1544. Het Hooghuis (praktijkonderwijs, lwoo, vmbo, havo, vwo) telde vorig jaar 4301 leerlingen. De afgelopen jaren bleef dat aantal redelijk stabiel.

Exploitatie
Mede door de terugloop van het aantal leerlingen wordt het voor het Mondriaan College lastig om tot een sluitende exploitatie te komen. Een ander probleem is dat er een onevenwichtige verdeling is ontstaan van het aantal leerlingen over de verschillende afdelingen. Dat legt een druk op de organisatie, aldus de leiding. De reputatie van het Mondriaan heeft ook een deuk opgelopen doordat de inspectie het vwo het predicaat zwak heeft gegeven. Ook het havo werd enige tijd als zwak beoordeeld, maar na verbetering in de opbrengsten kreeg de havo afgelopen juli het oordeel ‘basistoezicht’.

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Het Hooghuis Locatie Stadion

In een verklaring zeggen de directies dat samenwerking mogelijkheden biedt bij het aanpakken van knelpunten in de huisvesting en op het gebied van innovatie en verbetering van het onderwijs. ‘De directies zien grote kansen om keuzes voor leerlingen te vergroten, betere onderwijskwaliteit te leveren, betere en meer doorstroommogelijkheden te creëren en een betere verdeling van leerlingen over en op de beschikbare locaties te realiseren. Dus mogelijkheden om te bouwen aan betere kansen en meer mogelijkheden voor onze leerlingen, nu en in de toekomst’.

Eerder plan om te fuseren
Docenten van beide scholen werken nu al samen. Onlangs was er een gezamenlijke brainstormsessie over de inzet van ict. Wethouder René Peters (o.a. Onderwijs) is positief over de samenwerking. Op zijn blog schrijft hij dat door er door het wegvallen van de onderlinge concurrentie ingezet kan worden op de verdere verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

Het is overigens niet voor het eerst dat er in Oss over samenwerking in het voortgezet onderwijs wordt gesproken. Eind jaren negentig is onderzocht of alle middelbare scholen onder één bestuur konden komen. Behalve het Hooghuis en Mondriaan zou ook het Maaslandcollege (OMO) meedoen. De fusie ging niet door omdat bestuurders het niet eens konden worden over de bestuurlijke machtsverdeling. Bovendien nam voor het Mondriaan de financiële noodzaak af omdat het leerlingenaantal weer begon te stijgen.

> Ga hier naar het blog van wethouder René Peters

> Lees ook: Mondriaan College in Oss verkeert in zwaar weer [maart 2012]

Deel dit artikel