22 mei 2024

Prof. Dronkers: Inspectie kijkt teveel naar het onderwijsproces

OPINIE | Prof. dr. Jaap Dronkers reageert op de analyse op deze site over het onderzoek schoolprestaties, zoals dat 8 december door De Volkskrant is gepubliceerd. Dronkers voerde dat onderzoek uit met zijn collega’s dr. Mark Levels en drs. Roxanne Korthals. Alledrie zijn ze verbonden aan de Universiteit van Maastricht.

 

 

In onze grote toelichting geven wij aan dat het om de meest recente inspectiedata gaat, namelijk van het examen 2011. Het is inderdaad raar dat de inspectie geen recentere heeft, maar daar kunnen wij niets aan doen.

Het verschil met het inspectie-oordeel is goed verklaarbaar en in de grote toelichting gaan wij daarop impliciet in: wij kijken alleen of er voldoende kennis en vaardigheden verworven zijn door de geslaagde kandidaten van een school en wij corrigeren dat voor toegevoegde waarde en schoolexamen en centraal examen.

Geen wonder in Oss
De inspectie kijkt veel meer naar de proceskant van het onderwijs (wij vinden teveel naar naar de proceskant) en is minder scherp op de resultaten. Daarbij lijkt het soms dat een correct leerlingvolgsysteem  of de juiste inburgeringsprotocollen belangrijker zijn in het oordeel van de inspectie dan de hoeveelheid kennis en vaardigheden van de geslaagde leerlingen. Ook lijkt het inspectie oordeel gevoelig voor modieuze inzichten in het onderwijs en de overtuigingskracht van schoolbesturen.

 Er hoeft dus in Oss geen wonder te gebeuren, maar de inspectie kan in zijn oordeel afwijken van de harde resultaten. In de regio Den Haag vindt het tegengestelde plaatts: heel weinig zwakke scholen, terwijl wij veel lage resultaten vinden. En wij baseren ons alleen op inspectiegegevens.

Controle inspectie-oordeel
Onze onze lijst is te beschouwen als een controle op het oordeel van de inspectie.
Dat binnen een BRIN-nummer (school of scholengemeenschap, red.) tegengestelde resultaten kunnen verschijnen, kunnen wij niet helpen. Overigens laat onze toelichting zien dat er over het algemeen een positieve samenhang bestaat tussen onze beoordelingen van de verschillende schooltypen binnen een BRIN-nummer.

De inspectie komt pas na drie slechte jaren in beweging met het oordeel ‘zwak’, terwijl wij het resultaat van elk jaar apart analyseren. Dat laatste vinden wij terecht want de leerlingen van een slecht jaar waarin zij te weinig geleerd hebben, hebben er niets aan dat het een ander jaar wellicht weer goed gaat. Ook ouders hebben daar weinig aan.

Prof. Dronkers bekleedt aan de Universiteit van Maastricht de Chair International comparative research on educational performance and social inequality.

> Bekijk hier de toelichting op het onderzoek

Deel dit artikel