23 mei 2024

De Rooi Pannen niet model voor opsplitsing roc’s Rotterdam

DRP overzicht 1ACHTERGROND | De roc’s Albeda College en Zadkine in Rotterdam gaan het organisatorisch over een andere boeg gooien. Onderzoek moet uitwijzen of het middel beroepsonderwijs in de havenstad (en omgeving) beter tot zijn recht komt door de opleidingen onder te brengen in zelfstandige, gespecialiseerde mbo-colleges.

De Brabantse kranten schreven dat de organisatiestructuur van De Rooi Pannen model heeft gestaan. Dat is nog maar de vraag. De Rooi Pannen is gevestigd op drie locaties in Tilburg, Breda en Eindhoven. De totaal 8000 leerlingen/studenten (vmbo en mbo) zijn verdeeld over tien afdelingen. Die hebben in hoge mate de vrijheid om naar eigen inzicht het budget te besteden. Alleen het noodzakelijke wordt centraal geregeld. De directies van de afdelingen leggen verantwoording af aan het college van bestuur.

Ander model

In Rotterdam onderzoeken ze een ander model. Het is de bedoeling om alle opleidingen van beide roc’s te herschikken en samen te voegen. Dat moet resulteren in een aantal kleinere, gespecialiseerde mbo-colleges. Echter, elk college wordt geheel zelfstandig en krijgt een eigen raad van toezicht. Die colleges hebben gemiddeld een omvang van tussen de 5000 en 8000 studenten. Die nieuwe colleges hebben straks bestuurlijk niks meer met elkaar te maken. En nog niet is duidelijk welke locaties er straks open blijven. De ongeveer 40.000 studenten van beide roc’s zijn nu verspreid over zo’n tachtig locaties in stad en regio.

Het opsplitsen van de Rotterdamse roc’s, en eerder de ontmanteling van Amarantis, wordt in sommige commentaren gezien als een keerpunt in het grootschaligheidsdenken. Ook dat is nog maar de vraag. Ik denk dat Albeda/Zadkine en Amarantis voorbeelden zijn van instellingen die er niet in geslaagd zijn om de operatie, in de jaren negentig opgelegd door de overheid, tot een goed eind te brengen. Er zijn tal van mbo-instellingen die, à la De Rooi Pannen, hun onderwijs in herkenbare eenheden hebben georganiseerd.

Brabantse instellingen

Het Summa College in Eindhoven (voorheen ROC Eindhoven) heeft een kleine 16.000 mbo-studenten, verdeeld over 22 scholen. ROC West-Brabant heeft bijna 20.000 studenten verdeeld over acht colleges. ROC De Leijgraaf 7300 studenten over zes vestigingen (met een of meer opleidingsunits). ROC Tilburg (en Waalwijk) heeft achttien scholen met ruim 12.000 studenten. Koning Willem I College heeft 12.000 studenten, verdeeld over twee grotere locaties in Den Bosch en enkele locaties in de omgeving.

In één opzicht heeft De Rooi Pannen – samen met ROC De Leijgraaf – een voortrekkersrol gespeeld. Bij de verplichte roc-vorming in de jaren negentig vormden beide instellingen een bestuurlijke eenheid om hun eigenheid te kunnen behouden. Toen ze daar op een gegeven moment weer vanaf wilden bleek dat formeel onmogelijk: bestuurlijk defuseren stond niet in de wet. Na veel gelobby is dat defuseren alsnog aan de BVE-wet toegevoegd. De bestuurlijke eenheid De Rooi Pannen en De Leijgraaf is vervolgens ontbonden. Andere roc’s kunnen daar nu desgewenst hun voordeel mee doen.

Deel dit artikel