14 juni 2024

Acht scholen in Brabant krijgen predicaat excellent

DEN HAAG | NIEUWS | In Brabant hebben in totaal acht scholen het predicaat excellent in de wacht gesleept. Het gaat om drie basisscholen en vijf middelbare scholen, i.c. afdelingen. De jury reikte in Den Haag aan in totaal 53 scholen deze nieuwe onderscheiding uit.

De Brabantse gelauwerde scholen zijn cbs De Grebbe (Bergen op Zoom), de katholieke Deken van Hout (Deurne), obs De Straap (Helmond), de afdeling vmbo-gt van het Beatrix College (Tilburg), Gymnasium Beekvliet (St. Michielsgestel), afdeling vmbo-b en vmbo-k van het Merlet College (locatie Mill), het vmbo-breed van het Pius X College (Bladel) en het vwo van het Van Maerlantlyceum (Eindhoven).
Basisschool de Grebbe won eerder al de Nationale Onderwijsprijs.

Het is de eerste keer dat de predicaten worden uitgereikt. Het toekennen van excellente beoordelingen is een idee van de vorige minister van Onderwijs Van Bijsterveldt (CDA). Op deze manier worden scholen gestimuleerd het beste uit zichzelf te halen. En ook de huidige staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker (VVD) onderstreept dat het kabinet graag ziet dat scholen ambitieus zijn en streven naar excellent onderwijskwaliteit. Waardoor het talent van kinderen meer dan tot nu toe wordt aangesproken.

Leren van elkaar
Een jury onder leiding van Fons van Wieringen, oud-voorzitter van de Onderwijsraad, heeft in totaal 142 aanmeldingen beoordeeld. Scholen konden zich zelf opgeven. De jury schrijft in haar rapport dat ze haar taak uiterst serieus heeft genomen en elke school uitvoerig de kans heeft gegeven om de jury ervan te overtuigen dat ze in aanmerking diende te komen voor het predicaat excellent.

In een brief aan de Kamer schrijft Dekker onder meer dat de voordracht van de jury laat zien dat de onderscheiden scholen als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat ze zich profileren met diverse kwaliteiten. En het gaat niet alleen om de harde resultaten. “Excellent onderwijs gaat om meer dan om opbrengsten. Het gaat om visie en de uitwerking daarvan. Kortom, het is een prestatie van het hele team van schoolleider, leraren en ondersteunend personeel;”, aldus Dekker. De bewindsman zegt er naar te streven om ‘met elkaar een klimaat te creëren waarin scholen van elkaar willen en kunnen leren. Om dat handen en voeten te geven is op 4 februari het traject gelanceerd ‘Scholen leren van elkaar’.

Het toegekende predicaat is één jaar geldig. Eind 2013 is er een nieuwe ronde. De bedoeling is dat de Onderwijsinspectie over twee jaar scholen van de predicaten ‘goed’ of ‘excellent’ gaat voorzien. De inspectie beperkt zich nu tot het oordeel (zeer) zwak en voldoende.

> Lees hier meer over het juryrapport en de brief van de staassecretaris

Deel dit artikel