20 mei 2024

De Kempel start werving studenten academische pabo

HELMOND | NIEUWS | Hogeschool de Kempel in Helmond start in augustus 2013 met een academische pabo in samenwerking met de Open Universiteit. Deze vierjarige opleidingsvariant voorziet studenten van een hbo-diploma ‘leraar basisonderwijs’ en geeft toegang tot de wo-masteropleiding Onderwijswetenschappen van de Open Universiteit. De academische pabo is een antwoord op de vraag naar universitair opgeleide leerkrachten.

‘Er is op basisscholen behoefte aan leraren die systematisch werken aan de ontwikkeling en verbetering van het onderwijs. Dat zijn leerkrachten die onderzoek kunnen doen en de resultaten daarvan kunnen vertalen naar de praktijk’, aldus Taeke van den Akker, voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool de Kempel.

Studenten die de academische pabo volgen, combineren een hbo-opleiding met een universitair programma. Dat bestaat uit acht modules op wetenschappelijk bachelorniveau, waarin onderwijskundige kennis en onderzoeksvaardigheden centraal staan. De Open Universiteit ondersteunt het opleidingstraject online, bewaakt de kwaliteit en de voortgang van studenten en regelt tentaminering en certificering.

Ervaren leerkrachten
De academische pabo staat ook open voor ervaren leerkrachten, die hun kennis en vaardigheden op een hoger niveau willen tillen. Zij kunnen voor het succesvol behalen van de pre-master ondersteuningsbijeenkomsten volgen op Hogeschool de Kempel, waarmee zij toegang krijgen tot de masteropleiding Onderwijswetenschappen van de OU.

Vanaf 2009 biedt De Kempel al een extra uitdaging aan vwo’ers en excellente havisten met het driejarige Challenge Program. Door de samenwerking met de Open Universiteit groeit dit programma nu uit tot een volwaardige vierjarige academische variant, waarmee studenten toegang krijgen tot een universitaire masteropleiding.
[Bron: persbericht]

Op 10 maart houdt De Kempel een open dag. Voor meer informatie: De Kempel

> Lees meer over de achtergronden:
Hogeschool De Kempel begint met academische pabo

Deel dit artikel