19 april 2024

Nieuwe hoogleraren in Tilburg doen onderzoek naar onderwijsarbeidsmarkt

TILBURG | NIEUWS | Dr. Frank Cörvers en dr. Marc van der Meer zijn benoemd als de eerste bijzonder hoogleraren op de Leerstoel ‘Onderwijsarbeidsmarkt’ aan Tilburg University.

Beide hoogleraren gaan zich een dag per week bezighouden met de kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van de onderwijsarbeidsmarkt, zoals professionalisering, de behoefte aan onderwijspersoneel, mobiliteit van leraren, imago van het beroep, vergrijzing en arbeidsproductiviteit. De leerstoel richt zich op onderzoek, op onderwijs en op kennisuitwisseling en kennisverspreiding.

De leerstoel is en gezamenlijk initiatief van het Research Institute for Flexicurity, Labour Market Dynamics and Social Cohesion (ReflecT) van Tilburg University en het CAOP in Den Haag. ReflecT ontwikkelt een masterprogramma met daarin een specialisatie onderwijsarbeidsmarkt waarbij de hoogleraren betrokken zijn. De leerstoel ontvangt financiële ondersteuning van het ministerie van OCW.

Kennisuitwisseling
Frank Cörvers is hoofdonderzoeker bij het Research Centre for Education and the Labour Market (ROA) in Maastricht en hoofd van de onderzoeksafdeling Dynamics of the Labour Market.  Marc van der Meer is directeur landelijk Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) en is daar verantwoordelijk voor de algemene wetenschappelijke leiding bij onderzoeksprogrammering en onderzoeksuitvoering.

De leerstoel vervult een platformfunctie voor de kennisuitwisseling en de kennisverspreiding. De hoogleraren gaan publiceren en initiëren debatten. Daarbij kunnen zij ook samen met de andere bijzondere leerstoelen van het CAOP activiteiten ontplooien. Bijvoorbeeld voor het jaarlijkse congres rond actuele arbeidsmarktthema’s in de publieke sector voor sociale partners, wetenschappers, bestuurders, beleidsmedewerkers, MR-leden en studenten.
[Bron: persbericht]

Deel dit artikel