14 juni 2024

Kabinet: Voor zeer zwakke scholen valt na één jaar het doek

DEN HAAG | NIEUWS | Scholen in het primair en voortgezet onderwijs die van de Onderwijsinspectie het oordeel ‘zeer zwak’ hebben gekregen, krijgen in de toekomst nog maar één jaar de tijd om zich te herstellen. Slagen ze daar niet in dan valt het doek.

Het kabinet heeft een wetsvoorstel van die strekking ter advisering naar de Raad van State gestuurd. Het gaat nadrukkelijk om ‘zeer zwakke’ scholen. In de media wordt gemeld dat het om ‘zwakke’ scholen gaat, maar dat is een andere categorie die nog niet helemaal in de gevarenzone zit. Op dit moment biedt de wet niet de ruimte voor de overheid om snel de bekostiging van een zeer zwakke school te beëindigen. Dat vindt het kabinet een slechte zaak omdat dat betekent dat de leerlingen op zo’n school te lang de dupe zijn van het feit dat ze onderwijs krijgen dat kwalitatief niet aan de maat is.

Preventie
Het wetsvoorstel regelt dat scholen zich binnen een jaar moeten verbeteren. Preventie staat hierbij voorop. Zodra de resultaten van een school onvoldoende zijn, worden ze gewaarschuwd en geholpen om zich snel te verbeteren. Als scholen dan toch zeer zwak worden, hebben ze één jaar om zich te verbeteren. Mocht dat niet lukken, dan kan de ultieme sanctie – beëindiging bekostiging of opheffing – toegepast worden.

Ongeveer 25 basisscholen en 20 afdelingen in het voortgezet onderwijs zijn door de Inspectie van het Onderwijs beoordeeld als ‘zeer zwak’. De namen van de zeer zwakke scholen worden sinds enkele jaren gepubliceerd op de site van de inspectie. Het aantal zeer zwakke scholen is de afgelopen jaren sterk gedaald en de meeste scholen lukt het om binnen een jaar de kwaliteit weer op orde te krijgen.
Het wetsvoorstel wordt pas openbaar als de Raad van State advies heeft uitgebracht.
[Bron: nieuwsbericht OCW]

Deel dit artikel