16 april 2024

SKBO in Oss en KPC Groep gaan langdurig samenwerken

OSS | NIEUWS | De Stichting Katholiek Basisonderwijs OSS (SKBO) en KPC Groep in Den Bosch hebben besloten een preferred partnership met elkaar aan te gaan.
Doelen van de samenwerking zijn het duurzaam versterken van de 13 SKBO-scholen in hun onderlinge kwaliteit; het optillen van de kwaliteit van het onderwijs en de onderwijsspecialisten en het pro-actief kansen benutten in de snel veranderende omgeving.

In de samenwerking ligt de volledige focus op het primaire proces. Alles in het partnership is gericht op het creëren van optimale condities om het leren van kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen. Samen leren verbeteren is de gezamenlijke drijfveer. Dit betekent:
– Professionele ontwikkeling op alle niveaus van de organisaties, niet los van elkaar maar synchroon en verbonden.
– Een onderzoekende houding, kritische reflectie en de bereidheid om samen op zoek te gaan naar gefundeerde verbeteringen en vernieuwingen.
– Samen ontwikkelen en verbeteringen toepassen en borgen (bijv. nieuwe didactische werkvormen; slimmere vormen van onderwijs organiseren, opbrengstgericht werken op alle niveaus).

KPC Groep is daarbij preferred supplier. ‘Preferred’ betekent dat SKBO voor professionaliserings- en ontwikkelvragen KPC Groep inschakelt. Niet vanuit een traditionele opdrachtgever-opdrachtnemer verhouding rond afzonderlijke opdrachten. Maar vanuit een duurzame relatie waarin beide partners samen aan tafel zitten vanaf het eerste begin van professionaliserings- en ontwikkelprocessen.

[Bron: KPC Group]

Deel dit artikel