19 mei 2024

Dekker laat lesmodule pestaanpak voor (a.s.) leraren ontwikkelen

DEN HAAG | NIEUWS | In opdracht van staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs, VVD) wordt er een lesmodule over het aanpakken van pesten ontwikkeld. Deze lesmodule is bedoeld voor studenten op de pabo en de lerarenopleidingen en voor nascholing van zittende leerlingen.

De bewindsman schrijft dit in antwoord op Kamervragen van Kamerlid Bergkamp (D66) over een de uitslag van een opinieonderzoek van EenVandaag onderzoek onder docenten. Hen was onder meer gevraag of ze op de hoogte waren van het pestprotocol op hun school. Veel docenten beantwoordden die vraag ontkennend.

De uitslag van de enquête van EenVandaag komt volgens de bewindsman niet overeen met de gegevens in de Monitor sociale veiligheid in en rond scholen. Daaruit blijkt dat in het primair en voortgezet onderwijs (inclusief speciaal) 95 tot 99 procent van de docenten op de hoogte zijn van de afspraken omtrent school- en gedragsregels. Toch kan de aanpak van pesten beter, en daarom heeft de bewindsman in maart 2013, samen met Kinderombudsman Dullaert, het Plan van Aanpak tegen Pesten gepresenteerd.

In dat plan is onder meer opgenomen dat ook jonge leerkrachten beter worden toegerust om pesten tegen te gaan, aldus de staatssecretaris. En om de opleidingen te helpen laat hij een lesmodule omgaan met verschillen en pestgedrag’ ontwikkelen. “Ik vind het belangrijk dat aankomende docenten tijdens hun opleiding leren hoe zij poesten in de klas kunnen voorkomen, signaleren en aanpakken. In de generieke kennisbasis op zowel de pabo als de tweedegraads lerarenopleiding is er aandacht voor kennis en vaardigheden om leraren hierop toe te rusten. In de generieke kennisbasis voor tweedegraadslerarenopleidingen wordt expliciet genoemd dat aankomende leerkrachten schoolregels en (nationaal) pestprotocol moeten kunnen toepassen”, schrijft Dekker.

> Lees hier de antwoorden van Dekker

Deel dit artikel