23 mei 2024

Van gaans: jongens. Van terugkoms: mannen!

Beroep: onderwijs | Aflevering 3.35

COLUMN | Ze zijn terug, de acht studenten mechatronica die hun afsluitende stage in Afrika hebben gedaan, in Gambia en Senegal. Tien weken zijn ze weggeweest. De eerste drie weken hebben ze 7000 kilometer afgelegd in oude, opgekalefaterde auto’s. België, Frankrijk, Spanje, Marokko, Mauretanië hebben ze doorkruist. Toen waren ze in Senegal en moesten ze, na een enthousiast welkomsdansje, aan de slag met hun stage-opdrachten: een schelpenverpulvermachine maken en practicumlokalen inrichten voor elektrotechniek en werktuigbouw. (Ruud: ‘Ik moest wat uitleggen maar ik kon niet op het Engelse woord voor schelp komen.’)  

Maar aan de slag in Afrika is anders dan aan de slag in Nederland, dus problemen volop en alom. Maar daar ging het om, dat je je handhaaft in een nieuwe situatie, dat je improviseert en creatieve oplossingen bedenkt, dat je overeind blijft in een andere cultuur.  En dat is gelukt.

Het effect op de studenten van deze expeditie lijkt op wat vroeger van militaire dienst werd gezegd: je wordt er man van. Dat is in elk geval het oordeel van de ouders tijdens de evaluatiebijeenkomst: ze zijn volwassen geworden en ze regelen nu zelf dingen.  

Toch gingen er ook één en ander mis, de jongens (nu dus mannen) zijn de eersten om dat toe te geven. Niet alle opdrachten zijn voltooid. De voorbereiding had beter gekund en beter gemoeten (maar ja, toen waren het nog jongens die hun bezorgde moeder verzekerden: ‘Ja mam, dat doe ik wel.’ ‘Ja mam, dat regel ik wel’ – en dat vervolgens niet deden, of veel te laat.)
Maar nu, een moeder verzekert het gezelschap: ‘Och, een probleem meer of minder, dat maakt hem nu niet meer uit. Geef hem er een en hij lost het gewoon op.’

Op de foto de boom die midden in het dorp stond en waar alle officiële gebeurtenissen plaatsvonden. De omgeving was overigens niet zo primitief als dit suggereert.
 
Ps
Tijdens de presentatie bij ons op school komen foto’s met allerlei technische details voorbij die mij, als leek, weinig zeggen maar die aan de techneuten elke keer een afkeurend gesis ontlokken:
‘Tijdens het installeren van het motorenpracticum bleek dat de hele school op één groep zat!’ Tssss.
‘Die krachtstroom was gewoon afgeblokt met een kristalsteentje.’ Tssss
‘De ladder was te kort, als de arbodienst deze foto maar niet ziet.’ Tsssss
‘Bij het lassen hadden ze een zonnebril op voor de veiligheid.’ Tssss
‘In die garage ze hadden de brug afgebroken, maar zonder iets te meten.’ Tssss
‘Ze hadden wel draaibanken maar geen beitels.’ Tsssss

> Lees hier vorige aflevering

Deel dit artikel