29 februari 2024

Inspiratiedag: Nieuwste trends en onderzoek in onderwijs

EINDHOVEN | NIEUWS | Op maandag 17 juni is de jaarlijkse inspiratiedag van het lectoraat Leren & Innoveren van Fontys Hogeschool Kind & Educatie. Hierin staan onderzoeken van masterstudenten Leren & Innoveren en keynotelezingen van experts op het terrein van onderwijsinnovatie centraal. Belangstellenden zijn welkom.

Een van de keynotesprekers is Maurice de Hond. Hij geeft zijn visie op onderwijs voor de toekomst toe en gaat in op het concept van de Steve Jobsscholen en o4nt-scholen  Aan de deelnemers wordt gevraagd of ze willen meedenken hoe dit als onderwijsinnovatie het beste neergezet kan worden en welke rol scholen, leraren en lerarenopleidingen hierin kunnen spelen.

Lector Anje Ros neemt de deelnemers mee in de flow van schoolontwikkeling door onderzoek. Steeds vaker komen er (student)onderzoekers de school in om allerlei onderzoeksactiviteiten uit te voeren, maar wat hebben de scholen daaraan? Wanneer draagt onderzoek bij aan schoolontwikkeling en wat is de sleutel tot succes? Op 17 juni aanstaande geeft Anje Ros hierop het antwoord!

• Het is mogelijk om vooraf vragen te stellen aan Maurice de Hond of Anje Ros. Twitter deze via #fhkeinspiratie

Sprekers vanuit alle onderwijssectoren (PO, VO, MBO en HBO) geven hun kijk op de nieuwste trends, innovaties en onderzoeken vanuit hun projecten in scholen. Er zijn zo’n 20 presentaties en workshops:
– onderzoekspresentaties van 2e-jaars Masteropleiding Leren & Innoveren;
– onderzoek door kenniskringleden;
– promotie-onderzoek van Fontys Hogeschool Kind & Educatie-docenten.

> Wat: Inspiratiebijeenkomst van het Lectoraat Leren en Innoveren van de Fontys Hogeschool Kind & Educatie. Datum: maandag 17 juni van 15.15 tot 21.00 uur. Locatie: Fontys pabo, De Lismortel 25, Eindhoven. Toegang gratis. Wel graag aanmelden via fontys.nl/fhke/lectoraat

Deel dit artikel