20 juli 2024

Bussemaker handhaaft cultuurkaart maar bezuinigt er wel op

DEN HAAG | NIEUWS | Staatssecretaris Zijlstra wilde in het eerste kabinet Rutte de cultuurkaart voor het voortgezet onderwijs nog wegbezuinigen. Minister Bussemaker gaat niet zover en wil het voortbestaan van de kaart de komende tien jaar garanderen.

Wel bespaart ze fors op de uitgaven. Voorheen stelde de overheid 15 euro per kaart beschikbaar, nu wordt dat verlaagd naar 5 euro per kaart. De totale uitgaven voor de kaart dalen van 15,5 miljoen naar 5 miljoen.

Scholen kunnen op vrijwillige basis de kaart afnemen. Zij moeten dan wel tien euro per leerlingen bijleggen. Wat er met het cultuurvak CKV gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Het voornemen was om dit te schrappen als examenvak, maar daar is veel kritiek op gekomen. Bussemaker kondigt aan binnenkort samen met staatssecretaris Dekker met een voorstel te komen.

De minister komt terug op het voorgenomen afschaffen van de kaart omdat ze vindt dat de maatschappelijke waarde van cultuur en cultuuronderwijs de komende jaren prioriteit moeten hebben. Afgelopen maanden sprak de bewindsvrouw met culturele instellingen, kunstenaars, musea, leraren, leerlingen en andere betrokkenen uit het culturele veld over de brede kracht van cultuur en hoe cultuur goed zichtbaar en toegankelijker gemaakt kan worden, meldt OCW in een nieuwsbericht. In en brief aan de Tweede Kamer onderstreept ze ook de economische he betekenis van kunst en cultuur. Niet alleen voor het toerisme maar ook voor creatieve innovaties in het bedrijfsleven.

Kleuters bekijken een schilderij van Appel in het Cobra Museum

Creativiteit en innovatie
“Cultuur levert een grote bijdrage aan onze samenleving. Cultuur verbindt, vergroot je blikveld en draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Door goed cultuuronderwijs ontwikkelen kinderen een creatieve en onderzoekende houding. Creativiteit en innovatie zijn belangrijke voorwaarden voor verdere groei van onze kennissamenleving,” aldus Bussemaker in het nieuwsbericht van OCW. De bewindsvrouw wil ook een nadrukkelijker rol voor cultuur in het primair onderwijs en ze is voorstander van een doorlopende leerlijn. In Brabant zijn daarvoor al stappen gezet.

De Algemene Rekenkamer had in 2011 forse kritiek op de organisatie van de cultuurkaart, vooral vanwege de omslachtige bureaucratische regelgeving. De Rekenkamer heeft uitgerekend dat van elke cultuurkaart van (toen) 15 euro ongeveer 17% (2,55 euro) opgaat aan uitvoeringskosten. Daarnaast hebben scholen en culturele instellingen die de Cultuurkaart accepteren (Cultuurkaartacceptanten) te maken met administratieve lasten, aldus de Rekenkamer.

> Lees hier de brief van Bussemaker aan de Tweede Kamer over haar beleid ten aanzien van het cultuuronderwijs
> Lees ook Met kleuters naar het Cobra Museum: ‘Juf waar is Mondriaan?’ en Vmbo Kompas sluit kunstproject CoBrA af met expositie

Deel dit artikel